Testament versus levensverzekering

Levensverzekeringen zijn erg populair in België, toch was het aantal verzekeringnemers die exact konden zeggen wie het overlijdenskapitaal zou ontvangen totnogtoe beperkt.

Dit is sinds juli 2011 veranderd, toen de clausule ‘dekking overlijden’ werd afgeschaft. Vanaf nu weet je dus bij het afsluiten van jouw levensverzekering wie de begunstigde bij overlijden zal zijn.

Levensverzekering & erfgenamen

Vroeger bestond de clausule ‘dekking overlijden’. Deze clausule bepaalde dat het overlijdenskapitaal werd uitgekeerd aan ‘jouw wettelijke erfgenamen’ wanneer je overleed zonder echtgenoot of kinderen na te laten. Wettelijke erfgenamen zijn jouw erfgenamen zoals de wet ze omschrijft. Het zijn, in aflopende volgorde, jouw ouders en/of jouw broers of zussen (of hun kinderen), jouw (over)grootouders, jouw (groot)tantes en –ooms, (achter)neven of (achter)nichten. Ook al heb je in jouw testament jouw erfenis aan iemand anders toegewezen, toch ging het overlijdenskapitaal van jouw levensverzekering naar de wettelijke erfenamen. Dit had vaak drastische gevolgen, met heel wat vechterfenissen en rechtszaken als resultaat.

Zeker als je een testament had opgesteld, waarin je aangaf wie wat van jou mocht erven, leidde dit vaak tot onaangename verrassingen. In het verleden stelden heel wat mensen een testament op waarin ze al hun bezittingen nalieten aan hun samenwonende partner en ze gingen ervan uit dat het geld van de levensverzekering automatisch ook naar de partner zou gaan. Dit was echter niet zo. Ondanks het testament ging het kapitaal van de levensverzekering naar de wettelijke erfgenamen (bijvoorbeeld een verre neef) omdat het verzekeringscontract dit zo bepaalde. De samenwonende partner ontving in dit geval niets omdat hij of zij geen wettelijke erfgenaam was.

Levensverzekering voortaan uitgekeerd aan erfgenamen testament

Hierin is dus tijdens de zomer van 2011 verandering gekomen: ook het kapitaal van de levensverzekering kan voortaan uitgekeerd worden aan de erfegnamen die vermeld staan in het testament. “Wanneer ‘de wettelijke erfgenamen’ in het contract staan vermeld (als er geen echtgenoot of kinderen zijn), bepaalt de wet voortaan dat het kapitaal wordt uitgekeerd aan de nalatenschap”, verduidelijkt de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. “Daardoor kan het kapitaal van de levensverzekering worden uitgekeerd aan degenen die in een testament aangeduid worden als erfgenamen. Dankzij de nieuwe wettelijke regels is iemand die een testament opstelt, er nu dus wel zeker van dat zijn wil gerespecteerd wordt.”

Deze nieuwe regeling maakt deel uit van een modernisering van het Belgische erfrecht. Vier op de tien erfenissen leidt vandaag de dag tot problemen, daar wil de werkgroep Erfrecht iets aan doen met een aantal wetsvoorstellen.

Bron: Netto.be

23/05/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?