Renovatieproject? Informeer jouw verzekeraar!

Elk jaar worden in België duizenden bouwvergunningen uitgereikt voor renovatieprojecten. Maar na de uitvoering van de werken vergeet de Belg vaak om zijn verzekeringen aan te passen, wat al eens voor onaangename verrassingen kan zorgen bij schadegevallen.

Evaluatie van de woning

Wanneer je een verzekeringscontract aangaat voor een woning, vragen de verzekeringsmaatschappijen dat je een evaluatierooster invult om het te verzekeren bedrag te bepalen. Als je dit rooster correct invult, vermijd je het risico onderverzekerd te zijn en zullen schadegevallen volledig verzekerd zijn (met uitzondering van de eventuele franchise die voorzien is in het contract en die ten laste is van de verzekerde).

Renovatieproject? Meld veranderingen

Heb je renovatieplannen? Dan is het belangrijk dat renovatiewerken een directe impact hebben op de waarde van de woning! Om te vermijden dat je onderverzekerd bent bij schadegevallen, moet het verzekerde kapitaal aangepast worden.

Duidelijker: als de waarde van het pand niet werd geschat met behulp van een evaluatierooster of als de woning aanzienlijk verbouwd werd zonder dat de verzekeringsmaatschappij hiervan op de hoogte werd gesteld, is het mogelijk dat de verzekerde niet vergoed zal worden voor alle toegebrachte schade. De verzekeringsmaatschappijen hebben namelijk het recht om de ‘proportionele regel’ toe te passen als de verzekerde waarde in het contract lager ligt dan de vereiste herstellingskosten aan de woning. Onder deze voorwaarden zal de verzekerde maar gedeeltelijk vergoed worden voor de geleden schade.

Naast de brandverzekering is het tijdens de werken ook aangewezen om een ABR-polis of ‘alle bouwplaatsrisicoverzekering’ af te sluiten. Dit is een soort omniumverzekering voor jouw bouwproject. De polis dekt schade die optreedt tijdens nieuwbouw- of verbouwingswerken en waarvoor de bouwheer, de architect, de bouwpromotor of de aannemer verantwoordelijk zijn. Ook de aansprakelijkheid tegenover schade aan derden of buren kan in deze polis worden opgenomen. De premie betaal je niet jaarlijks, maar eenmalig en voor de duur van de ganse bouwperiode.

Hoe vermijd je om onderverzekerd te zijn?

Als je een verzekerd pand renoveert of wijzigt, is het dus in jouw eigen belang om jouw verzekeringsmaatschappij hierover te informeren. Zo zal de maatschappij het risico precies kunnen inschatten en indien nodig de verzekerde waarde van de woning aanpassen. Je vermijdt op die manier elk risico om onderverzekerd te zijn en beschermt jouw onroerend goed bij schadegevallen.

Hoe verwittig je de verzekeringsmaatschappij?

Het volstaat om een brief of email te sturen naar jouw verzekeringsmaatschappij aan het einde van de werken.

17/09/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?