Een geldige & betrouwbare overeenkomst met de aannemer: een checklist

checklist overeenkomst

Je hebt aannemingscontracten in alle maten en gewichten. De wet bepaalt niet wat er allemaal dient in te staan (tenzij de Woningbouwwet, áls die van toepassing is). De partijen hebben zelf de keuze om te bepalen wat er in de overeenkomst is opgenomen. Die afspraken moeten door beide partijen worden nagekomen.

In dit artikel vind je een checklist met belangrijke zaken die in het contract zouden moeten staan en een paar aandachtspunten voor jou als bouwheer, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Een schriftelijke overeenkomst geeft je de mogelijkheid om te bewijzen welke rechten & plichten er overeengekomen werden.

Checklist voor een geldige, waardevolle overeenkomst

In deze checklist maken we een onderscheid tussen ‘must-haves’ en ‘nice-to-haves’. Zorg ervoor dat alle onderdelen uit dat eerste lijstje zéker in de overeenkomst zijn opgenomen. Alle extra’s maken het geheel overzichtelijker & vollediger en kunnen in geval van nood problemen voorkomen of oplossen.

Must-have

 1. De naam & gegevens van beide partijen. Zorg zeker voor een e-mailadres en/of telefoonnummer, zodat je elkaar kan bereiken.
 2. Een gedetailleerde beschrijving van de werken. Schrijf gerust op wat voor jou belangrijk is, en neem dat mee op in het contract.
 3. Een datum of tijdsslot. Daarmee geef je aan wanneer de werken uitgevoerd worden en/of wat de deadline is.
 4. De prijs & vervaldatum. Uiteraard moet de prijs van de werken worden vermeld. Daarnaast neem je ook in de overeenkomst op wanneer en hoe die betaald moet worden. Zo kan je afspreken om met een voorschot te werken of alles in schijven te betalen.
 5. Alles wat jij belangrijk vindt. Ten slotte is het een goed idee om alles waar jij waarde aan hecht op te nemen in het contract. Dat kan alleen maar helpen, moest er toch iets mislopen.
reject accept
Je mag álles in vraag stellen, weigeren en aanpassen.

Nice-to-have

 1. Een vergoeding bij laattijdigheid van de aannemer
 2. De manieren waarop de overeenkomst stopgezet kan worden
 3. Een vermelding van de plannen & vergunningen
 4. De fasering van de werken
 5. De aansprakelijkheid van de aannemer bij gebreken
 6. Een verplichting tot voorafgaandelijke conctactopname wanneer er extra werken of een meerkost nodig blijken
 7. De datum & werkwijze van de oplevering van de werken
 8. De al dan niet afgesproken mogelijkheid tot onderaanneming
 9. Een zekere waarborg & het bedrag daarvan.
 10. De verzekering van de aannemer
 11. Een termijn voor melding van de licht verborgen gebreken
 12. De bevoegde rechtbank indien er geschillen rijzen
overeenkomst tekenen
aandachtspunten overeenkomst

Belangrijk!

 • Teken alleen als je alles begrijpt & met alle bepalingen akkoord gaat. Stel gerust vragen. Bijna alles wat in het contract staat is immers vrij af te spreken.
 • Bepaal zeker de begin-& einddatum van de werken, of een andere regeling waardoor de tijd bepaald wordt & voorzie een sanctie bij het overschrijden ervan door de aannemer. Zo ben je gerust en wordt er niet onnodig getreuzeld.
 • Zorg ervoor dat de prijs duidelijk bepaald is of objectief bepaalbaar is. Wees voorzichtig met ramingen & schattingen, die kunnen de uiteindelijke prijs fel de hoogte in jagen en geven vaak een vertekend beeld. Vraag je aannemer ook om je op de hoogte te houden van extra, onvoorziene kosten en je daar voldoende bij te betrekken.
 • Hoe gedetailleerder de werken beschreven zijn, hoe beter. Een uitvoerige beschrijving van de werken speelt in jouw voordeel en vermijdt eventuele discussies achteraf.
 • Last but not least: check de gegevens van de aannemer & zoek naar reviews (op Homeproved bijvoorbeeld). Zo krijg je snel een beeld over de betrouwbaarheid.
06/04/2021

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?