Wordt successieplanning belastingontduiking?

Een erfenis plannen om te voorkomen dat jouw erfgenamen hoge successierechten moeten betalen is voortaan fiscaal misbruik, zegt de fiscus. Ook de handgift van ouders aan hun kinderen zonder daarop schenkingsrechten te betalen, dreigt als fiscaal misdrijf bestempeld te worden.

Schenkingen en successieplanning worden fiscaal misdrijf

De antimisbruikbepaling werd in het leven geroepen door de regering-Di Rupo om fiscale fraude te bestrijden. Deze antimisbruikbepaling zal echter ook gelden voor verrichtingen in de privésfeer als schenkingen of successieplanning. Dat betekent niet dat het verboden wordt om technieken te gebruiken waarmee je successie- of schenkingsrechten uitspaart, maar een belastingbesparing mag niet de enige of belangrijkste drijfveer zijn. Het beschermen van jouw partner, kinderen en vermogen moet de hoofdzaak zijn en fiscale winst een bijzaak.

Het gevolg? Als de fiscus oordeelt dat je schenkingen of successieplanning doet om op die manier belastingen te ontlopen, dan kan hij jou toch belasten alsof jouw handelingen niet hebben plaatsgevonden. De gevolgen zijn dus aanzienlijk, want er spelen altijd fiscale motieven mee in successieplanning.

Wat verandert er concreet?

Het is nog onzeker welke technieken niet als fiscaal misdrijf beschouwd zullen worden. We bevinden ons in een situatie van juridische onzekerheid. Een juridisch adviseur als een notaris, advocaat of vermogensplanner zal dus ook geen garantie meer kunnen of willen bieden over de precieze fiscale gevolgen van een bepaalde handeling.

  • Totnogtoe konden ouders hun zoon of dochter een paar duizend euro schenken, cash of via overschrijving, zonder hierop schenkingsrechten te betalen. Als je nog drie jaar blijft leven, moest je ook geen successierechten betalen. Experts verwachten dat dit belastingvrij schenken via een niet-geregistreerde schenking mogelijk zal blijven.
  • Wilde je het bestaan van een schenking op papier vastleggen, dan moest een Nederlandse notaris een schenkingsakte opstellen. Deze piste ligt voortaan moeilijker dan een niet-geregistreerde schenking.
  • Het zal ook moeilijk worden om niet-fiscale motieven aan te tonen bij het schenken van vastgoed in schijven. Door de schenking op te splitsen, vermijd je namelijk de hogere tarieven in schenkingsrechten.
  • Ook het schenken van een tweede verblijf aan jouw kinderen, waarbij zij de naakte eigendom kopen en jij het vruchtgebruik, ligt voortaan in de gevarenzone.
  • Een ‘sterfhuisconstructie’, waarbij de langst levende echtgenoot het volledig vermogen erft zonder daarop successierechten te betalen, zal niet langer mogelijk zijn.

Bron: Netto.be

08/06/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?