Wettelijk samenwonen populairder dan huwelijk

Samenwonen is in België populairder dan trouwen, dat meldt het Nieuwsblad. Tussen 1 januari en 10 juni 2013 zijn 32.510 officieel gaan samenwonen, en amper 24.372 Belgen zijn getrouwd.

Meer mensen gaan wettelijk samenwonen

Het huwelijk kampt bij sommige mensen met een negatief imago. Volgens socioloog Dimitri Mortelmans zien vooral vrouwen het als iets van vorige generaties waarbij een machtsonevenwicht heerst tussen man en vrouw. Vooral het aantal mensen dat gaat samenwonen stijgt, want bij deze groep horen niet alleen de wettelijke samenwoners, maar ook de feitelijke samenwoners die geen contract hebben afgesloten.

Volgens relatie-experte Rika Ponnet zijn er veel veertigers en vijftigers die gaan samenwonen na een eerste huwelijk. Ze kiezen niet opnieuw voor een huwelijk, maar gaan wettelijk samenwonen of opteren voor een latrelatie.

Wat zijn de gevolgen voor je lening of je huis?

Wie ongehuwd samenwoont, moet niet voldoen aan een aantal formaliteiten en geniet van een grotere vrijheid dan gehuwden. Maar wettelijk samenwonenden zijn dan ook minder beschermd.

Notaris.be meldt volgende juridische verschillen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden:

  • Een wettelijk samenwoningscontract kan eenzijdig door één van beide partners ontbonden worden.
  • Gehuwde mensen zijn verplicht elkaar ‘het nodige’ te verschaffen, ook na het huwelijk.
  • Er gelden geen wettelijke rechten of verplichtingen rond geld en bezit voor samenwonenden.
  • Wettelijk samenwonenden genieten dezelfde bescherming als gehuwden omtrent de gezinswoning. Alle beslissingen over hun gezinswoning moeten ze samen maken en ze zijn verplicht samen te wonen.

Sinds 2007 is wel een wettelijk erfrecht ingevoerd voor samenwonenden. Maar ook hier gelden verschillen:

  • De overblijvende echtgenoot erft altijd het vruchtgebruik van de woning met alle huisraad en meubilair.
  • Feitelijk samenwonenden erven niet van elkaar, tenzij er een testament bestaat.
  • Wettelijk samenwonenden erven wel van elkaar. De langstlevende krijgt het volledig vruchtgebruik van het pand dat het koppel bewoonde en de huisraad. Willen de samenwonenden dat de partner nog meer erft, dan moeten ze een testament laten opmaken, zelfs wanneer de wettelijk samenwonende de enige erfgenaam is.

Bron: Notaris.be

08/07/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?