Wat moet er in de voorlopige verkoopsovereenkomst?

Huis kopen of huis verkopen? In een voorgaand artikel belichtten we reeds de voorlopige verkoopsovereenkomst en de notariële akte. Vandaag bekijken we gedetailleerd welke elementen absoluut in een voorlopige verkoopsovereenkomst moeten staan…

1. De naam van de koper en verkoper

Vanzelfsprekend vermeld je steeds de naam van de koper en de verkoper.

2. Het voorwerp van verkoop

Welk goed wordt precies verkocht? Een beschrijving.

3. De feitelijke en juridische toestand

Volgende items worden beschreven:

 • Is het goed vrij en onbelast? Of in mensentaal: rust er een hypotheek van de verkoper op de woning of niet? De koper moet vermijden dat hij met de risico’s van de hypotheek van de verkoper wordt opgezadeld.
 • Is er sprake van erfdienstbaarheden? Er zijn heel wat mogelijke erfdienstbaarheden. Loopt er bijvoorbeeld een weg over de grond die je gaat aankopen? Moet het regenwater van het dak van de buren via jouw woning afwateren? Je doet er goed aan om hiervan op voorhand op de hoogte te zijn, want erfdienstbaarheden kunnen erg vervelend zijn.

4. Vlaamse codex ruimtelijke ordening

Er worden bepalingen rond de bouwvergunning opgenomen in de voorlopige verkoopsovereenkomst. Is er een bouwvergunning uitgereikt voor de woning? Welke bestemming heeft de zone waar de woning zich bevindt? Is er geen sprake van een zonevreemde woning?

Daarnaast zijn er nog enkele certificaten die opgesomd worden:

 • Postinterventiedossier. Dit is een dossier met alle plannen van leidingen, elektriciteit, elektriciteitswijzigingen enz. Deze informatie is nodig wanneer de koper werken of herstellingen wil uitvoeren aan zijn woning.
 • Energieprestatiecertificaat
 • Keurbewijzen van de elektrische installaties
 • Er moet vermeld worden of er zich een stookolietank in het pand bevindt die groter is dan 5000 liter. Vandaag is dit soort mazouttanken verboden, je moet dus als koper weten of er nog zo’n stookolietank in de woning aanwezig is en of er oude lasten zijn. Er moet ook vermeld worden dat deze tank gekeurd is of niet.
 • Voorverkooprecht. Voorverkooprecht betekent dat een bepaalde instantie, bijvoorbeeld de gemeente, het recht heeft om de woning aan dezelfde prijs te kopen dan de koper biedt. Voorverkooprecht komt zelden voor, maar er moet in de compromis vermeld worden dat er geen voorverkooprecht van toepassing is. Is dit wel het geval is, dan moet het ook vermeld worden.
 • Bodemdecreet. Is de grond waarop de woning zich bevindt een risicogrond?

5. Gebruik, genot en belastingen

Is er sprake van genot, bijvoorbeeld door huurinkomsten? In dat geval moet je er ook bij vermelden vanaf wanneer het pand verhuurd wordt.

6. Aankoopprijs

De juiste aankoopprijs woning en het exacte voorschot moeten vermeld worden.

7. Fiscale verklaringen

 • Vermeldingen met betrekking tot de BTW. Stel dat het pand als bedrijfsgebouw werd gebruikt en de vorige eigenaar verbouwingen heeft gedaan waarbij hij de BTW heeft gerecupereerd. Als de toekomstige eigenaar het pand dan toch binnen de vijf jaar zou verkopen, zal hij een deel van de BTW moeten terugbetalen. De informatie over de BTW moet in de voorlopige verkoopsovereenkomst worden opgenomen, zodat de koper zeker weet dat dit probleem zich niet kan voordoen.
 • Registratierechten of eventuele vermindering van registratierechten worden vermeld.
 • De identiteit van koper en verkoper worden bevestigd.

8. Toelichting en aanvaarding

Dit is een standaardzin waarin de notaris verklaart dat hij de compromis heeft toegelicht en waarmee de notaris zich kan indekken.

09/05/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?