Wat dekt een brandverzekering?

Bijna alle Belgische gezinnen hebben een brandverzekering. Deze verzekering dekt veel meer dan brand alleen, maar toch weten vele mensen niet wat ze precies dekt. Daarom bracht Assuralia een informatieve brochure uit. Een overzicht van de belangrijkste aspecten…

Brandverzekering, wat houdt het in?

We hebben het reeds besproken in een voorgaand artikel: brandverzekering is niet louter een verzekering tegen schade door brand. Ook stormschade, waterschade, natuurrampen, aanrijdingen door voertuigen vallen onder de brandverzekering. Dat betekent dat deze verzekering schade aan jouw woning en inboedel vergoedt. Ook niet enkel eigen schade, maar schade aan anderen wordt gedekt door de brandverzekering. Jouw burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van anderen wordt dus in sommige omstandigheden ook gedekt.

Daarnaast kan je je ook verzekeren tegen diefstal en vandalisme.

Eigenlijk zou de term ‘woningverzekering’ misschien gepaster zijn, maar ‘brandverzekering’ wordt vaker gebruikt.

De wet verplicht niet dat je jouw woning verzekert door een brandverzekering, maar dit is wel belangrijk omdat het een contractuele verplichting kan zijn. Soms eist een huisbaas van zijn huurders dat ze een brandverzekering nemen en ook wanneer je een hypothecaire lening aangaat zal de bank vragen dat de woning of het handelspand waarvoor je de lening aangaat gedekt is door een brandverzekering.

Wat dekt een brandverzekering?

De wet bepaalt een minimale dekking van de brandverzekering. Deze kan je nog verder uitbreiden. Een overzicht van de basisdekkingen:

 • Brand, ontploffing, explosie
 • Aanbotsen door een dier, een voertuig of een vliegtuig
 • Blikseminslag
 • Aanslagen en arbeidsconflicten
 • Storm en hagel
 • Sneeuw- en ijsdruk op daken
 • Natuurrampen
 • Inwerking van elektriciteit en blikseminslag op elektrische of elektronische toestellen
 • Vallen van een boom op een gebouw
 • Rook- en roetschade
 • Waterschade door breuk van leidingen, insijpeling door het dak, sanitaire installaties of huishoudapparaten (op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn)
 • Glasbreuk
 • Schade aan het gebouw (ramen, deuren) na inbraak
 • Stookolieschade

Daarnaast zijn er nog aanvullende dekkingen. Deze vergoeden niet rechtstreeks de schade zelf, maar wel de andere kosten die bij de schade komen kijken:

 • Kosten om te voorkomen dat er nog meer schade zou zijn
 • Kosten om bij dreigend gevaar schade te voorkomen
 • Kosten om jouw spullen te bewaren tijdens herstellingen aan je woning
 • Sloopkosten en transportkosten van het puin
 • Kosten van de huisvesting wanneer je woning onbewoonbaar is door een schadegeval
 • Het ‘verhaal van derden’, omdat je aansprakelijk kan zijn voor materiële schade bij anderen
 • BA gebouw (de burgerlijke aansprakelijkheid die je hebt als bewaarder van jouw woning)

Let op!

De brandverzekering biedt een brede dekking, maar je moet wel aandachtig de voorwaarden lezen wanneer je tekent. Er zijn heel wat punten waarop verzekeraars een verschillende bescherming bieden, voornamelijk op vlak van dekkingslimieten en specifieke uitzonderingen.

Je kan al deze informatie en nog veel meer raadplegen in de Assuralia brochure.

10/07/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?