Wat dekt de familiale verzekering?

In een voorgaand artikel onderzocht Homeproved het algemeen nut van de familiale verzekering. Nu gaan we dieper in op een bijzondere situatie, namelijk de aansprakelijkheid van minderjarige kinderen.

Wat is de familiale verzekering?

De familiale burgerlijke aansprakelijkheid verzekering vergoedt lichamelijke of materiële schade aan derden waarvoor je in jouw privéleven aansprakelijk bent. Deze verzekering dekt de schade die door jou of door personen die bij jou inwonen werd veroorzaakt. Ook schade door jouw poetsvrouw of babysit in de uitoefening van hun functie wordt verzekerd.

De bijzondere situatie van minderjarige kinderen

Een minderjarig kind kan als burgerlijk aansprakelijk beschouwd worden. Een kind begaat een fout wanneer het schade berokkent aan anderen en in staat is om de schadelijke gevolgen van zijn daden in te schatten. De wet legt geen leeftijd vast waarop een kind dit onderscheidingsvermogen verworven moet hebben, maar de rechter evalueert elk geval naargelang de persoonlijke ontwikkeling van elk kind. De algemene tendens is dat tot de leeftijd van zes jaar geen onderscheidingsvermogen verwacht wordt, terwijl dit voor een kind van tien jaar of ouder wel het geval is.

De wet bepaalt dat ouders aansprakelijk zijn voor de fouten van hun minderjarige kinderen, tenzij ze kunnen bewijzen dat ze geen enkele fout in het toezicht of de opvoeding hebben gemaakt.

Familiale verzekering

Heel wat familiale verzekeringen dekken de aansprakelijkheid van kinderen ten gevolge van een opzettelijke of een grove fout tot de leeftijd van 16 jaar. Met zo’n verzekering bescherm je dus het (toekomstige) vermogen van het kind en dat van de aansprakelijke ouders. Het behoeft geen betoog: zo’n verzekering is interessant voor iedereen die kinderen heeft.

Toch zijn niet alle fouten van minderjarigen gedekt door de familiale verzekering:

  • De opzettelijke fout is in principe uitgesloten.
  • Grove fouten die uitdrukkelijk en limitatief in de verzekeringspolis opgesomd zijn, kunnen voor de verzekeraar een reden tot weigering van schadevergoeding zijn.

De polis dekt in principe wel altijd de aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarige kinderen, ongeacht de feiten.

23/07/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?