Verzekering wonen: waarborg rechtstreekse verliezen

Als je een woningverzekering afsluit bij je verzekeringsmaatschappij zijn er twee soorten waarborgen. De waarborg onrechtstreekse verliezen vergoedt onvoorziene kosten die een schadegeval met zich meebrengt (zoals telefoontjes en verplaatsingen). De belangrijkste is echter de waarborg rechtstreekse verliezen waar we hier dieper op ingaan.

Een woningverzekering is absoluut geen overbodige luxe. Je woning kan altijd getroffen worden door glasbreuk, brand of een storm en de schade kan aanzienlijk oplopen. Onder de noemer waarborg rechtstreekse verliezen, die standaard in de meeste woningverzekeringen zit, vallen verschillende onderdelen die we op een rijtje zetten.

Verzekering wonen: brand en aanverwante gevaren

Met deze waarborg ben je verzekerd tegen:

 • brand met ontvlamming;
 • verschroeiing (geen kledij, niet door open haard);
 • blikseminslagen (rechtstreeks);
 • ontploffing en implosie;
 • ontdooiing door stilstand koelinstallatie;
 • rook- en roetschade;
 • stoffelijke schade aan een elektrisch voorwerp;
 • aanraking verzekerde voertuigen door dieren of neergebliksemde voertuigen;
 • vandalisme aan het gebouw;
 • elektrocutie van dieren;
 • inbraak en daden van vandalisme/kwaadwilligheid + diefstal delen van een gebouw;
 • grafschennis (meerdere graven beschadigd);
 • kortsluiting (inwerking elektriciteit);
 • oververhitting door gebrek aan water/andere vloeistof;
 • arbeidsconflicten en aanslagen.

Verzekering wonen: waterschade

Deze waarborg dekt schade die het gevolg is van overvloedig water en minerale oliën:

 • waterschade via voegen en afsluitranden sanitair;
 • vermoeden lek : preventieve tussenkomst (niet: schade door condensatie, grondwater en terugvloeien of niet afvloeien openbare riolering/door overstroming);
 • minerale oliën: waarde van de accidenteel weggevloeide minerale olie (niet: sanering van de grond).

Verzekering wonen: glasbreuk

Met deze waarborg ben je verzekerd tegen alle gevaren die glasbreuk veroorzaken:

 • ondoorzichtig worden van dubbel glas;
 • LCD-, LED- en plasmaschermen tot 2.500 euro;
 • kunststof- en zonnepanelen;
  Voorbeelden (zijn verzekerd):
  1. Je laat een zwaar voorwerp vallen op de vitrokeramische kookplaat en die is gebarsten;
  2. De glazen deur van je woonkamer slaat dicht door de tocht en is gebroken;
  3. Tijdens het poetsen stoot je je plasma-tv omver met een barst in het scherm tot gevolg.

Verzekering wonen: storm en hagel

Deze waarborg dekt , hagel, sneeuw- en ijsdruk.

 • sneeuw-en ijsdruk: dak en afvoerleidingen moeten lek zijn, indien enkel vervormd: geen tussenkomst;
 • schade die wordt veroorzaakt door stormwind vanaf 80 km per uur;
  1. wel gedekt: afdaken die een geheel vormen met hoofdgebouw en carports, zonnetenten en zonneblinden en tuinmeubels tot 1.950 euro;
  2. niet gedekt: open constructies en inhoud ervan, reclame-, uithangborden en tenten.
 • schade door hagel;
  1. wel gedekt: zonnetenten en zonneblinden en tuinmeubels tot 1950 euro;
  2. niet gedekt: reclame-, uithangborden en tenten.

Verzekering wonen: B.A. gebouw

Met deze waarborg worden je burgerrechtelijke aansprakelijkheid verzekert voor schade veroorzaakt door:

 • het gebouw, inclusief antennes, de bijhorende tuinen, binnenplaatsen, toegangen, afsluitingen en stoepen.

Verzekering wonen: alle natuurrampen

Deze waarborg is ook wettelijk verplicht opgenomen in de woningverzekering en hiermee ben je verzekerd tegen alle vormen van natuurrampen zoals rukwinden, hevig onweer, overstromingen,…

29/10/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?