Vastgoed kopen – Rendabel vastgoed in 2012?

De evoluties in de vastgoedmarkt voorspellen is geen makkelijke taak. Als er economische recessie komt, zal de huizenverkoop misschien dalen in 2012. Maar anderzijds blijft de rente erg laag, waardoor vastgoed kopen interessant blijft. Netto lijst de factoren op die de prijzen van de vastgoedmarkt doorslaggevend beïnvloeden.

1. Rentestijging

Iedereen verwacht dat de rente zal stijgen. De vraag is alleen: wanneer? Veel mensen denken dat dit in het tweede kwartaal van 2012 zal gebeuren. Maar vooral voor leningen met variabele rentevoet zou de rente wel eens sneller kunnen stijgen omdat de banken zich genoodzaakt zien hun zwakke winstmarges op te trekken. Een tweede vraag is hoe fors de rente zal stijgen. Een hogere rente beïnvloedt sowieso de leencapaciteit van vastgoed-kopers.

2. Vertragende activiteit

Een rentestijging heeft een stagnering van de markt tot gevolg. Voor de kopers worden de prijzen te duur, terwijl de verkopers (nog) niet bereid zijn hun prijzen te laten zakken. Netto voorspelt dan ook dat 2012 geen topjaar zal worden voor de vastgoedmarkt: “In het eerste kwartaal omdat de economische crisis werkelijk een impact zal hebben op de gezinnen. En in het tweede kwartaal omdat de rente opnieuw begint te stijgen”.

3. Bescheiden prijzen

Netto gaat er vanuit dat de vastgoedprijzen stabiel zullen blijven in vergelijking met 2011. Vorig jaar zijn de vastgoedprijzen in reële termen (dus rekening houdend met de inflatie) nauwelijks gestegen.

4. Dalende inkomsten

Tussen 2000 en 2008 werd de aankoop van vastgoed steeds minder gefinancierd door hypothecaire kredieten, maar steeds meer door eigen financiële middelen. Daar komt echter verandering in. Volgens Netto heeft meer dan de helft van de kredietnemers geen enkele persoonlijke inbreng meer. Ook financiële steun van de ouders blijft tegenwoordig steeds vaker achterwege.

5. Fiscale onzekerheid & vastgoed kopen

De maatregelen van de regering Di Rupo met betrekking tot de vastgoedfiscaliteit bleven zeer beperkt, maar dat sluit eventuele nieuwe besparingen op dat vlak niet uit. Volgens Netto vreest drie kwart van de Belgen dat er fiscale maatregelen zullen komen die ongunstig zijn voor eigenaars.

25/04/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?