Tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer

Een bouwwerk wordt opgeleverd. Hoe vaak komt het niet voor dat er pas enkele jaren later gebreken opduiken? De vraag is dan: wie is verantwoordelijk? Anders gezegd, wie zal dit betalen? Het antwoord op deze vraag is niet altijd eenvoudig. Homeproved overloopt de aansprakelijkheid van de aannemer en de architect.

Tienjarige aansprakelijkheid

Problemen door slijtage of slecht onderhoud behoren tot de verantwoordelijkheid van de bouwheer zelf. Vanaf het moment dat de aannemer het gebouw oplevert, zullen de aannemer en de architect echter nog tien jaar lang aansprakelijk zijn voor ernstige gebreken die de stevigheid van het gebouw in gevaar brengen. Of deze gebreken zichtbaar of onzichtbaar zijn, dat maakt niet uit, de aannemer en architect blijven hiervoor aansprakelijk. De aansprakelijkheid begint te lopen vanaf het moment van de definitieve oplevering. Ook als het pand ondertussen van eigenaar verandert, blijven de bouwexperten aansprakelijk.

Wat is een ernstig gebrek?

Wat is precies een ernstig gebrek, het kan voer zijn voor discussie. Onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen alle zichtbare of verborgen fouten in de ruwbouw die de stabiliteit, de duurzaamheid, de veiligheid of de afdichting van de woning in het gedrang brengen. Voorwaarde is wel dat deze fouten niet zichtbaar waren bij de definitieve oplevering, of dat ze toen uitdrukkelijk werden gesignaleerd in het proces-verbaal van oplevering.

Enkele concrete voorbeelden? Volgens de wet zijn scheuren in de gevel, vorstschade aan pannen of gevelstenen, verregaande vochtproblemen, het ontbreken van uitzettingsvoegen, verkeerde funderingen voorbeelden van ernstige gebreken. Condensatie in dubbele beglazing, akoestische problemen, of problemen met de bevloering zijn dit niet.

Een ernstig gebrek moet worden vastgesteld door een expertise onderzoek. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten fouten:

  • De uitvoering beantwoordt niet aan de regels van het vak;
  • De uitvoering is niet volgens het lastenboek;
  • Er is sprake van een berekenings- of conceptiefout;
  • En zijn ondeugdelijke materialen gebruikt.

Lichte verborgen gebreken

Ook voor lichte gebreken die nog verborgen waren bij de voorlopige of definitieve oplevering van het pand maar de stabiliteit van de woning niet in gevaar brengen, kunnen de aannemer en de architect verantwoordelijk gesteld worden.

De termijn waarop de bouwspecialisten hiervoor verantwoordelijk blijven is niet wettelijk bepaald. De aansprakelijkheidstermijn wordt in het contract bepaald.

Voor meer info over aansprakelijkheid en bouwplannen, neem je best contact op met jouw verzekeringsmakelaar.

10/09/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?