Spaarrekeningen en roerende voorheffing 2012

De regering Di Rupo heeft enkele fiscale maatregelen genomen waardoor er in 2012 heel wat zal veranderen voor spaarders. De roerende voorheffing op sommige spaarproducten zal verhogen en er zijn al heel wat kritische vragen gesteld bij dit complexe voorstel. Hier is een overzicht van de fiscale wijzigingen 2012 voor spaarproducten.

Fiscale wijzigingen 2012

De nieuwe belastingsmaatregelen van de regering Di Rupo bestaan voornamelijk uit:

  • Een verhoging van de roerende voorheffing 2012. De roerende voorheffing is een percentage dat wordt afgehouden op de inkomsten uit roerende goederen. Met deze nieuwe fiscale wijzigingen 2012, zal de roerende voorheffing stijgen van 15 naar 21%. Deze maatregel zal van toepassing zijn op verschillende spaarproducten en investeringsproducten, zoals bijvoorbeeld zichtrekeningen, termijnrekeningen en kasbons.
  • Een bijkomende heffing van 4% op sommige inkomsten uit roerende goederen, zoals de inkomsten op een zichtrekening, termijnrekening en op kasbons. Belastingsplichtigen met investeringen die jaarlijks meer dan 20.020 euro aan intresten opleveren, zullen 25% voorheffing betalen in plaats van 21%. Deze bijkomende belasting zal echter enkel van toepassing zijn op het saldo voor roerende inkomsten onderworpen aan het 21% tarief dat boven de 20.020 euro uitkomt. De extra heffing kan aan de bron worden afgehouden.
  • Een algemene aangifteplicht voor roerende goederen. Alle burgers zullen hun roerende inkomsten moeten aangeven via de personenbelasting. Er bestaat echter een uitzondering: inkomsten op producten waarop een bijkomende heffing van 4% aan de bron wordt afgehouden, moeten niet aangeven worden. Dat geldt ook voor personen waarvan de roerende inkomsten minder dan 20.020 euro bedragen en die voor de anonimiteit toch voor de extra heffing van 4 procent aan de bron kiezen.

Spaarrekening en roerende voorheffing

De spaarrekening is haast het enige product waarvoor niets verandert. Voor fysieke personen en eenmansbedrijven met een fiscale domicilie in België, blijven roerende inkomsten tot 1.830 euro per jaar en per belastingbetaler vrijgesteld van roerende voorheffing. Als je dat bedrag overschrijdt, dan zal jouw financiële instelling een roerende voorheffing van 15% afhouden. Voor de berekening van het drempelbedrag van 20.020 euro houdt men enkel rekening met de intresten boven de 1.830 euro. Ze worden echter nooit aan de extra heffing van 4% onderworpen.

De vrijstelling van roerende voorheffing is dus een voordeel voor het spaarboekje, zolang het bedrag de toegestane grens niet overschrijdt.

Spaarrekening in combinatie met een beleggingsverzekering

Alle voordelen van een beleggingsverzekering (levensverzekering met kapitaalgarantie) blijven behouden. Als de duur van het product langer is dan acht jaar of als er een overlijdensdekking is van 130 procent, zal je geen roerende voorheffing moeten betalen. Dat is een voordeel op de verhoging van de roerende voorheffing van 15 naar 21% sinds 1 januari 2012. Voldoet het product niet aan deze voorwaarden, dan zal de roerende voorheffing stijgen van 15 naar 21%.

30/04/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?