Sleutel-op-de-deur woningen en de wet Breyne

De wet Breyne of de woningbouwwet van 9 juli 1971 werd in het leven geroepen om de koper en verkoper/bouwfirma van sleutel-op-de-deur woningen of woningen op plan te beschermen. De bouwer/verkoper/sleutel-op-de-deur bouwfirma van een huis en de koper van deze woning worden namelijk op verschillende vlakken beschermd. Deze wet is dwingend, wat betekent dat men er niet van kan afwijken.

Wet Breyne – regels & voorwaarden

De wet Breyne wil ervoor zorgen dat de toekomstige eigenaar de nodige en ook juiste informatie krijgt van de verkoper of bouwfirma. Daarom is de bouwer/verkoper wettelijk verplicht om een aantal punten in zijn contract op te nemen. Zo zal de toekomstige eigenaar er bijvoorbeeld zeker van zijn dat:

  • zijn voorschot maximaal 5 % van de totaalprijs bedraagt bij het ondertekenen van de overeenkomst.
  • de totaalprijs vooraf vastligt.
  • de verkoper is verbonden aan strenge aansprakelijkheidsregels. Hij is aansprakelijk voor verborgen gebreken, maar heeft ook een tienjarige aansprakelijkheid voor zware, zelfs zichtbare gebreken.
  • de afgesproken bouwprijs gerespecteerd moet worden. De tussentijdse betalingen mogen niet hoger liggen dan de kostprijs van de reeds uitgevoerde werken.
  • er een verplichte waarborg wordt voorzien die kan gaan tot 100 %.
  • de oplevering in twee fasen gebeurt. Tussen de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering moet minimum 1 jaar liggen.
  • de notaris en de architect een bijzondere tussenkomst en controle zullen uitvoeren, naast hun algemene informatieverplichting.

Wanneer iets in de overeenkomst strijdig is met de wet Breyne, dan worden deze clausules als ongeschreven beschouwd.

Bouwwerken zelf coördineren

De wet Breyne geldt enkel bij werken uitgevoerd door een aannemer voor een instapklare woning.  De definitie van instapklare woning kan zorgen voor discussie, maar je kan ervan uitgaan dat als technieken zoals verwarming, elektriciteit en sanitair allemaal voorzien zijn in het aannemingscontract met de bouwfirma, dan is de et Breyne van toepassing.

Je kan ook zelf met de verschillende aannemers afzonderlijke contracten afsluiten voor de uitvoering van de verschillende bouwwerken. Zo kan je de ruwbouw, dakwerken, verwarming, elektriciteit, schilderwerken… door anderen laten realiseren. Dit houdt wel in dat jouw architect of jij zelf zal moeten instaan voor de coördinatie van de werken en tussen de verschillende aannemers en dus dat je niet gedekt bent door de wet Breyne in geval van eventuele problemen, er geldt een gewone aannemingsovereenkomst.

06/03/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?