Schenkingsrechten, zo zit dat!

Als je in België schenkingen doet van roerende of onroerende goederen, moet je ook belastingen of schenkingsrechten betalen. Deze zijn afhankelijk van een viertal factoren. Hieronder vind je een overzicht van die verschillende factoren.

Schenkingsrechten: hoeveel geld schenk je?

De waarde van de geschonken goederen bepalen het totaal aan belastingen dat je moet betalen. In sommige gevallen moet je tot 80% schenkingsrechten betalen, bijvoorbeeld wanneer je onroerende goederen aan vreemden schenkt.

Roerende of onroerende goederen?

Schenkingen onroerende goederen moeten in België steeds voor een notaris te gebeuren en dan moeten er ook belastingen betaald worden. Voor onroerende goederen worden evenredige progressieve schenkingstarieven gehanteerd. Dat betekent dat hoe hoger de waarde van het onroerend goed, hoe hoger het percentage aan belastingen dat je moet betalen. De percentages aan schenkingsrechten onroerende goederen verschillen ook naar de graad van bloedverwantschap tussen schenker en begiftigde.

Voor vastgoed worden andere tarieven gehanteerd dan voor roerende goederen als cash geld, juwelen, effecten, enz. Voor roerende goederen betaal je in het Vlaams en het Brussels Gewest 3% voor schenkingen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonende partners, (groot)ouders en (klein)kinderen en 7% in alle andere gevallen. In het Waals Gewest gelden dezelfde tarieven, je betaalt er enkel 5% in plaats van 7% schenkingsrechten bij schenkingen tussen broers en zussen, ooms of tantes en neven of nichten. Het gaat hier om vlakke tarieven, dit betekent dat de tarieven van toepassing zijn ongeacht de waarde van het geschonken goed. In plaats van een notariële schenking, kan je bij roerende goederen ook kiezen voor een alternatieve schenkingsvorm als een handgift, een vermomde schenking of onrechtstreekse schenking die belastingsvrij is. Wanneer de schenker echter binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, moet de begiftigde toch nog belastingen betalen.

Aan wie schenk je?

De graad van verwantschap tussen schenker en begiftigde zijn bepalend voor de schenkingstarieven. De regel hierbij is: hoe hechter de bloedband, hoe lager de tarieven.

Uit welk gewest komt de schenker?

De verschillende gewesten hanteren andere schenkingstarieven. De woonplaats van de schenker bepaalt het tarief. Wanneer een persoon die in Brussel woont zijn of haar appartement aan de Belgische kust schenkt, zullen de tarieven van het Brussels Gewest van toepassing zijn.

Om jouw naasten financieel te beschermen, kan je best jouw persoonlijke situatie goed overschouwen en de verschillende formules overlopen, voor je tot schenking overgaat. Jouw verzekeringsconsulent kan jou hierin bijstaan.

23/04/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?