Schadevergoeding, boete & schuldvordering. Hoe, wat & wanneer?

schadevergoeding

Verloopt je (ver)bouwproces niet zoals gehoopt en/of lijd je schade, dan zijn er heel wat mogelijkheden & nog meer termen die overal opduiken. Om het financiële & juridische plaatje wat beter te begrijpen, lichten we de belangrijkste situaties even toe, van schadevergoeding tot schuldvordering.

Financieel

Wat het financiële betreft, gaat het voornamelijk over boetes en schadevergoedingen, maar wanneer heb je recht op zo’n schadevergoeding & in welke situaties moet je aannemer een boete betalen?

boete

(Vertragings)boete

Een vertragingsboete kan je gebruiken als ‘stok achter de deur’ voor je aannemer om de werken volgens de afgesproken termijn op te leveren. Er zijn daarvoor geen wettelijke richtlijnen, maar beide partijen moeten overeen komen.

Let op! Deze clausule moet je vanaf de start onderhandelen en in de overeenkomst opnemen. Bovendien moet het bedrag ‘redelijk’ zijn. Wat is redelijk? Dat hangt af van de omvang van de werken én je gezond verstand.

Schadevergoeding

Burgerlijk Wetboek voor schadevergoeding

Je kan in principe steeds een schadevergoeding eisen als iemand jou schade heeft berokkend.

Dat gebeurt op basis van een erg bekend wetsartikel, namelijk artikel 1382 uit het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel stelt dat elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht vergoed moet worden door degene die de schade heeft veroorzaakt.

Hoeveel de schadevergoeding bedraagt, hangt af van de aansprakelijkheid. Bij volledige aansprakelijkheid krijg je alle kosten én bijkomende onkosten vergoed. In de andere gevallen, vraag je het best even raad aan een professional.

Juridisch

Ook aan de juridische kant wordt er vaak met termen gegooid die weinig zeggen. Zo is er de schuldvordering, maar wat is dat precies?

Schuldvordering

Er bestaan 2 soorten schuldvordering: de minnelijke schuldvordering & de gerechtelijke schuldvordering. Meestal volgt die tweede versie op de eerste als die niets oplevert.

In het geval van een minnelijke schuldvordering (beter gekend als minnelijke schikking), zet je de andere partij ertoe aan het onbetaalde bedrag of zijn/haar schuld te betalen. Dat kan door middel van een bezoekje, telefoontje of brief/e-mail.

Belangrijk! Ook al is het op dat moment nog niet nodig, zet alles op papier. Dat is handig wanneer er toch juridische stappen moeten worden ondernomen.

gerechtsdeurwaarder

Levert de minnelijke schikking niets op, dan volgt een gerechtelijke schuldvordering. Het doel is hetzelfde: de openstaande schuld innen, enkel het middel verschilt. In deze fase worden er dwangmaatregelen opgelegd aan de schuldenaar, zoals beslag op bezittingen.

Je mag dit echter niet zelf doen. Je hebt een vonnis nodig en een erkend gerechtsdeurwaarder om de procedure te begeleiden.

Andere financiële of juridische vragen? Je vindt het antwoord vast in deze rubriek!

03/09/2021

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?