Onderverhuren: dit moet je weten als eigenaar, huurder & onderhuurder

onderverhuren en sleutel doorgeven

Ga je een tijdje naar het buitenland? Wil je intrekken bij je (nieuwe) partner? Leuk! Alleen de huur die doorloopt is iets minder leuk… Dé oplossing? Onderverhuren! In dit artikel ontdek je wat de regels zijn & wat dat voor jou betekent als eigenaar, huurder of onderhuurder.

Je bent eigenaar

Als eigenaar kies je de huurders van de huurwoning zelf, of het nu om woninghuur of handelshuur gaat. Het type huur bepaalt voor een groot deel de inhoud van het contract, zoals de rechten & plichten die je als eigenaar en huurder hebt en de termijnen. Daarnaast kan je zelf met de huurder nog bepalingen afspreken die in het contract worden opgenomen. Zo kan je bijvoorbeeld onderverhuur toestaan.

Je bent huurder

Als huurder verbind je je aan een contract met de eigenaar. Wil je de woning onderverhuren, dan heb je daarvoor diens toestemming nodig. Die kan mondeling of schriftelijk worden gegeven, al is schriftelijk naar de toekomst toe aan te raden. De toestemming voor de onderverhuur kan worden opgenomen in het bestaande huurcontract of in een ‘bijlage’.

contract met mogelijkheid tot onderverhuren

Vraag je geen toestemming, dan kan de eigenaar naar de vrederechter stappen & zal je mogelijk zelfs een schadevergoeding moeten betalen.

Enkele regels die je in je achterhoofd moet houden als huurder wanneer je wil onderverhuren:

  • De onderhuur kan niet langer lopen dan de hoofdhuur.
  • Beëindigt de eigenaar de huur, dan moet je dat als huurder binnen de 15 dagen doorgeven aan de onderhuurder.
  • Beëindig jij de huur, dan moet je de onderhuur opzeggen 3 maanden voor het einde van de hoofdhuur.
huis te huur

Let op: zolang je als huurder zélf een deel van de woning blijft bewonen, val je onder bescherming van de woninghuurwet. Doe je dat niet, dan valt die weg.

Je bent onderhuurder

Als onderhuurder sluit je een contract met de huurder. Met de huisbaas of eigenaar kom je in principe niet in aanraking. Je hebt in deze situatie, behalve het betalen van de huur en het in ere houden van de woning, ook niet zoveel verplichtingen.

27/09/2021

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?