Notariskosten woning II: woning renoveren

Om een woning te kopen of te bouwen, moeten de meeste mensen geld lenen bij een financiële instelling. Voor elke hypothecaire lening voor de aankoop van een huis of bouwgrond, zal je ook notariskosten moeten betalen.

In een eerste artikel hebben we een overzicht gegeven van de verschillende notariskosten bij een woonkrediet. Maar hoe zit het met de kosten verbonden aan een nieuwe lening voor bijvoorbeeld een verbouwing? In dit twee artikel zullen we dieper ingaan op de notariskosten bij de wederopname van een lopend krediet.

Hypothecaire lening en notariskosten woning

Wanneer iemand een hypothecaire lening ondertekent, verleent de financiële instelling een geldsom aan een kredietnemer, die zich ertoe verbindt om de geldsom en de intresten terug te betalen binnen een zekere termijn. De kredietnemer zal deze som terugbetalen volgens afspraak en de financiële instelling zal als garantie een hypotheek vestigen op het betreffende pand.

Als de kredietnemer zijn financiering wil terugbetalen met een nieuwe hypothecaire lening, zal hij een nieuwe hypothecaire lening moeten aangaan en dus de kosten voor de nieuwe akte en voor de opschorting van de oude kredietakte voor zijn rekening moeten nemen. Verschillende financiële instellingen, zoals DVV, stellen daarvoor een systeem van kredietopening voor waarbij je het bedrag dat je reeds hebt afbetaald opnieuw kan opnemen.

Kredietopening en notariskosten woning

Een kredietopening of wederopname van het krediet biedt de kredietnemer de mogelijkheid om reeds terugbetaalde geldsommen opnieuw op te nemen. Dat betekent dat hij een nieuw hypothecair krediet of een bijkomend krediet kan aanvragen bij zijn financiële instelling, terwijl hij nog steeds een lopend krediet heeft. Hij kan deze geldsommen opnemen wanneer hij ze nodig heeft en intresten betalen op het werkelijk opgenomen geldbedrag.

Met dit systeem blijft de hypothecaire garantie dezelfde en zal de kredietnemer geen nieuwe kredietakte moeten ondertekenen. Hij zal dus ook geen nieuwe notariskosten moeten betalen en op die manier zal de kredietnemer heel geld wat kunnen besparen.

Kredietopening en verbouwingen woning

Een kredietopening is heel wat soepeler dan een hypothecaire lening aangaan, het is dus de ideale oplossing wanneer je jouw woning gaat renoveren. Met een kredietopening kan je jouw werken financieren en tegelijkertijd jouw budget perfect onder controle houden. Je beslist namelijk zelf over de duur en het type van het nieuwe krediet.

Je hoeft niet meer langs de notaris te passeren en zo kan je de kosten verbonden aan een nieuwe kredietakte omzeilen! Dit bijkomende krediet laat jou ook toe om te genieten van een fiscaal voordeel, zolang je de wettelijke voorwaarden respecteert.

24/04/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?