Luc Dedeyne over energiepremies 2012 (2)

In deel I van dit interview over de energiepremies 2012 vertelde Luc Dedeyne ons alles over de huidige energiepremies en belastingvoordelen. In deel II komen we te weten hoeveel de energiepremies bedragen, hoe we ze aanvragen en wat renovatiepremies precies zijn.

De energiepremies concreet

Homeproved: Hoeveel bedragen de energiepremies precies?

Luc Dedeyne: “Het hangt er allemaal vanaf wat je doet. Bij dakisolatie krijg je bijvoorbeeld een belastingvermindering van 30% op jouw factuur. Daarnaast geeft jouw netbeheerder een premie voor dakisolatie, die bedraagt tussen 6 en 8 euro per vierkante meter. Je krijgt de premie vanaf de eerste vierkante meter dakisolatie die je plaatst, maar de premie is begrensd op een maximum van 120 vierkante meter. Zit je daarboven, dan krijg je geen premie voor de extra vierkante meters. Die bovengrens is ingevoerd omdat men ervan uitgaat dat mensen die een grotere dakoppervlakte isoleren, financieel ook wel in staat zullen zijn om die kosten te dragen. Sommigen noemen dit de sociale correctie, maar hier geloof ik persoonlijk niet in. Het draait om het geld en in de praktijk zullen heel wat mensen die bovengrens omzeilen door hun grote dakoppervlak op te splitsen in verschillende delen en dit op een termijn van verschillende jaren te isoleren.”

“Er is nog een belangrijk aspect verbonden aan de premie voor dakisolatie. Als je jouw isolatiewerken door een aannemer laat uitvoeren zal uw premie dubbel zo groot zijn dan wanneer je de isolatie zelf plaatst. Doe-het-zelvers zullen geen 6 euro per vierkante meter krijgen, maar 3 euro. Ook belastingsvermindering geldt enkel wanneer je de isolatiewerken laat uitvoeren door een aannemer. Dat is logisch: als je isolatie slecht plaatst, krijg je achteraf inwendige condensatie en dan zal uw dak uw woning niet isoleren. Isolatie plaatsen heeft enkel zin als het correct gebeurd. Je kan dus best kiezen voor een gespecialiseerde aannemer, met voldoende ernst en beroepskennis. Vervolgens wordt de premie ook nog eens bepaald door de dikte van de isolatie. Moraal van het verhaal? Wie goed isoleert krijgt per slot van rekening niet enkel een premie, maar gaat ook energie besparen en dat leidt tot minder kosten en een lagere energiefactuur.”

Homeproved: Wat zijn de gevolgen van de veranderingen in premies voor mensen die vroeger reeds energiebesparende maatregelen namen?

Luc Dedeyne: “Verder wil ik nog even enkele speciale uitzonderingsgevallen toelichten voor mensen die vroeger reeds energiebesparende maatregelen hebben genomen en hieruit reeds belastingvoordeel haalden. Dit is een verworven recht en de overdracht van het belastingsvoordeel blijft behouden. Ook mensen die een overeenkomst hebben afgesloten voor 28 november 2011 kunnen nog genieten van de belastingvermindering van 40%, met een maximum van 2930 euro.”

Renovatiepremies

Homeproved: Blijven renovatiepremies bestaan?

Luc Dedeyne: “Inderdaad, naast klassieke premies voor energiebesparing bestaat ook nog een renovatiepremie. Men zal deze premie misschien nog wel bijsturen, bijvoorbeeld om de overheveling van de belastingvermindering op federaal niveau op te vangen. Er zijn heel wat denkpistes, maar daarover is nog niets beslist. Ik denk wel dat deze premie naar de toekomst toe zal blijven bestaan. Het gaat hier ook om een zeer mooie premie: wie renovatiewerken uitvoert voor minstens 10.000 euro aan zijn enige woning, kan een premie krijgen van maximaal 10.000 euro als deze woning minstens 25 jaar oud is. 20 tot 30% van de facturen komen hiervoor in aanmerking.”

“Toch zou ik ook een kleine kanttekening willen maken bij de renovatiepremies. Deze premie is afhankelijk van jouw inkomen van drie jaar geleden, en om in aanmerking te komen voor een renovatiepremie mag dit inkomen niet meer dan ongeveer 53.000 euro per jaar bedragen, dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. De premie kan dus een ideale hulp zijn voor twee jonge partners die een huis kopen en renoveren en drie jaar geleden pas afgestudeerd waren en nog niet veel verdienden. Maar aan 53.000 euro zit je snel. Er komen dus steeds minder mensen in aanmerking voor een renovatiepremie. Heeft het wel zin om een premie in stand te houden waar nagenoeg niemand voor in aanmerking komt? Op de duur krijg je een premie enkel voor mensen die zo weinig verdienen dat ze niet eens een huisje kunnen kopen.”

Op zaterdag 21 januari kan u tussen 11 en 12 uur de gratis premiesessies volgen op de Bouw & Reno beurs in Antwerpen.

18/01/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?