Luc Dedeyne over energiepremies 2012 (1)

Op zaterdag 21 januari kan u tussen 11 en 12 uur de gratis premiesessies volgen op de Bouw & Reno beurs in Antwerpen. Spreker van dienst is architect en expert in energiepremies Luc Dedeyne (50). Homeproved zocht de man alvast even op voor een interview en Luc Dedeyne deelde gepassioneerd zijn expertise over energiepremies.

Energie, een passie

Homeproved: U werkt voor het Bureau voor architectuur en energie? Waarmee bent u precies bezig?

Luc Dedeyne: “Ik werk als architect voor het Bureau voor architectuur en energie en ben eigenlijk altijd al bezig geweest met energie. In 1984 maakte ik mijn thesis op Sint Lucas, met als titel ‘architectuur en energie’. Tijdens mijn opleiding kwam energie helaas niet echt aan bod. Maar het interesseerde me zozeer dat ik naast mijn architectenstudie ook een opleiding voor installateur centrale verwarming volgde. Die passie is nooit meer weg gegaan.”

Energiepremies 2012

Homeproved: Klopt het dat vanaf 2012 enkel de premie voor dakisolatie overblijft?

Luc Dedeyne: “We moeten een duidelijk onderscheid maken tussen twee zaken. Enerzijds zijn er de belastingvoordelen en anderzijds de premies. Belastingvoordelen zijn een puur federale materie, en vandaag enkel nog van toepassing op het plaatsen van dakisolatie. Belastingvermindering vraag je aan via jouw jaarlijkse belastingbrief. De premies situeren zich dan weer op het niveau van de gewesten en moet je aanvragen via jouw netbeheerder, dat is Infrax of Eandis. Dit kan je makkelijk online doen of je kan ook papieren ophalen en laten invullen door de aannemer. In het Vlaams Gewest bestaan nog verschillende premies. We hebben de isolatiepremies, namelijk een premie muurisolatie – waaronder een premie buitenmuurisolatie en een premie spouwmuurisolatie – een premie vloerisolatie, een premie dakisolatie en een isolatiepremie hogerendementsbeglazing – een premie ter vervanging van enkele beglazing en een andere premie ter vervanging van enkele of dubbele beglazing. Daarnaast is er ook premie warmtepomp, premie zonneboilers en de premie condensatieketel bestaat enkel nog voor beschermde klanten (mensen die onder het OCMW staan). Je kan bovendien probleemloos de premies met een belastingsvoordeel voor dakisolatie combineren.”

“Let wel, wat ik totnogtoe verteld heb, geldt enkel voor bestaande woningen. Wie een nieuwbouwwoning gaat bouwen kan niet genieten van het belastingvoordeel of de premies die ik net heb toegelicht, maar krijgt een premie in functie van de energieprestatie (EP) van zijn gebouw.”

Homeproved: Wat vindt u persoonlijk van de veranderingen in de energiepremies 2012?

Luc Dedeyne: “Ik vind het jammer dat de media soms dingen verkondigen voor ze beslist zijn. Men zei dat alle premies gingen verdwijnen. Er zijn ook effectief premies geschrapt – ondermeer de premie thermostatische kranen en de premie condensatieketel die vroeger voor iedereen bestond -maar de premie zonneboiler is dan weer groter geworden.”

“Ik heb wel mijn vragen bij sommige blijvende premies. Is de premie voor zonneboilers werkelijk zo interessant? Ik denk het niet. Met een zonneboiler bespaar je op je productie van sanitair warm water. Dat kost gemiddeld 100 euro per persoon per jaar, en je kan er maar 50 euro op besparen. Laten we even de rekensom maken: voor een gezin van drie personen kan je dus 150 euro per jaar besparen, maar zo’n boiler kost wel 4000 à 5000 euro. Het duurt dus gemiddeld 20 jaar voor je dat bedrag hebt terugverdiend. Met een condensatieketel kan je echter 300 tot 400 euro per jaar besparen, maar die premie is verdwenen. En dat terwijl er vandaag nog heel wat oude ketels zijn die je niet kan verwarmen met een warmtepomp en waarvoor de condensatieketel het enige alternatief is. Dat vind ik dus spijtig, ook al bedroeg de premie amper 125 euro en had ze eerder een symbolische waarde.”

“Het is in ieder geval postief dat men de meest fundamentele premies behouden heeft, namelijk de isolatiepremies, en dat men aanvullend gekozen heeft voor premies voor hernieuwbare energie, zoals de premies voor zonneboilers en warmtepompen. Ook positief is dat je alle premies makkelijk kan combineren.”

Energiepremies tips van een expert

Homeproved: Heeft u enkele tips voor mensen die premies willen aanvragen?

Luc Dedeyne: “Een eerste tip is: wacht niet om te isoleren of werken voor energiebesparing uit te voeren. Er bestaan vandaag nog premies voor isolatie, maar de premies worden altijd minder en er komen ook steeds minder zaken voor in aanmerking. Wacht dus vooral niet met isolatiewerken, want de kans dat isolatiepremies blijven bestaan wordt kleiner.”

“Een tweede tip die ik de mensen wil meegeven is: stel je prioriteiten. Maak eerst de isolatie van je woning in orde, dan kan je je verwarmingsketel vervangen en als het kan en je woning is goed geïsoleerd, dan kan je een warmtepomp of zonnepanelen plaatsen.”

Het vervolg van dit interview leest u hier.

Verder lezen? Op volgende website vindt u uitgebreide informatie over premies 2012 voor energiebesparing in Vlaanderen.

 

18/01/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?