Is jouw woningverzekering toereikend?

Jaarlijks beginnen duizenden mensen met verbouwingen aan hun woning. Maar vaak zijn deze mensen zich er niet van bewust dat ze een risico lopen om na de verfraaiingwerken onderverzekerd te zijn. In dat geval wordt schade aan de woning niet volledig vergoed.

Woningverzekering en evenredigheidsregel

Als de verzekerde waarde van een woning meer dan 10% lager ligt dan de het bedrag dat nodig is om de schade te herstellen, dan kan de verzekeraar de evenredigheidsregel toepassen. Dit betekent dat je niet de volledige schade vergoed zal krijgen, maar:

(het bedrag van de schade X de verzekerde waarde) / te verzekeren waarde

Onderverzekering voorkomen

Veel mensen die onderverzekerd zijn, zijn misnoegd wanneer ze niet de volledige schade terugbetaald krijgen door de verzekeringsmaatschappij. Maar uiteindelijk is het niet meer dan correct dat iemand die zich niet voldoende verzekert minder krijgt dan iemand die wel een hogere en volledige premie betaalt.

Ben je niet zeker dat je jouw woning voldoende verzekert? De verzekeringsmaatschappijen hebben verschillende tools ontwikkeld om dit na te gaan. Zo kan je een voorafgaande expertise vragen aan de maatschappij, een verzekering in eerste risico nemen of een evaluatierooster invullen dat rekening houdt met de oppervlakte, het aantal kamers, enz. Zo’n evaluatierooster is zeker aangeraden, maar vergeet dit niet aan te passen wanneer je verbouwingswerken uitvoert!

 Bron: Netto.be

11/12/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?