Interview: het DVV woonkrediet ontrafeld (II)

Vandaag een woonkrediet aangaan roept heel wat vragen op. Welke soorten hypothecaire leningen bestaan er zoal? Wat zijn precies de voorwaarden om een hypothecair krediet te kunnen opnemen? Zal een huis kopen in de toekomst moeilijker worden, nu de woonbonus dreigt te verdwijnen? Wij gingen te rade bij enkele DVV consulenten uit Vlaanderen en Wallonië.

De voorwaarden voor een hypothecair krediet

We spraken met verzekeringsexperten Niels Van Huffel (26) van Zakenkantoor Van Huffel Verzekeringen in Hoogstraten, Kris Van Huffel (45) van zakenkantoor Proost-Van Huffel in Vosselaar, Gierle en Lille, met Amaury Geenens van Geenens Assurances in Moeskroen en met Manuel Vaz (44) van VazConsult in Luik. In deel I van het interview gingen we dieper in op het DVV woonkrediet en de voordelen van een vaste rentevoet. In dit tweede deel van het interview belichten we de voorwaarden voor een hypothecaire lening en geven de consulenten enkele tips voor mensen die een leningen willen aangaan.

Homeproved: Wat zijn de voorwaarden om een hypothecaire lening te kunnen aangaan?

Niels Van Huffel: “Om een hypothecair krediet te kunnen aangaan, moet het eerst en vooral betrekking hebben op een onroerend goed. Het moet dus gaan om niet-verplaatsbare materiële zaken, zoals grond en gebouwen. Verder is het belangrijk dat het geleende geld voor privé doeleinden dient en het moet steeds verworven worden met een hypothecaire waarborg. Dit is een waarborg die de ontlener aan de kredietverstrekker geeft. Die waarborg bestaat, net als het doel van de lening, altijd uit een onroerend goed.”

Kris Van Huffel, Manuel Vaz en Amaury Geenens voegen hieraan toe dat de quotiteit – dit is de procentuele verhouding tussen de waarde van een onroerend goed (zonder aankoopkosten) en het kapitaal dat ontleend wordt om dat onroerend goed te financieren – begrensd wordt op 100% van de waarde van het onroerend goed. “Bedraagt de quotiteit 100%, dan moet deze ingedekt worden met een schuldsaldoverzekering, eventueel gespreid over echtgenoten”, zegt Kris Van Huffel. “Verder moet er een goede verhouding zijn tussen het inkomen en de kredietlasten: de lasten mogen niet hoger zijn dan een derde of 35% van het inkomen”, gaat Manuel Vaz verder. Tot slot moeten de kredietnemers met alle verzekeringen klant worden bij DVV en sommige personen moeten ook een vast arbeidscontract kunnen voorleggen.

Manuel Vaz verduidelijkt wel dat zijn kantoor zich soepel opstelt, indien aan de basisvoorwaarden wordt voldaan. Zo vraagt hij niet vaak de borg van bijvoorbeeld de ouders van de kredietnemer. Hij schetst dit standpunt met het voorbeeld van een jonge alleenstaande leerkracht, die niet vast benoemd was, maar wel geld had gespaard gedurende vier jaar. Haar dossier werd aanvaard zonder borg of bijkomende garanties.

Woonkrediet bij DVV

Homeproved: Wat zijn de voordelen van een hypothecair krediet van DVV?

Niels Van Huffel en Manuel Vaz stippen de scherpe tarieven aan die DVV aanbiedt. “Omdat de kredietnemers ook klant zijn, probeert DVV een voorkeurtarief en een uitstekende globale service aan te bieden. Laatst hebben we een hypothecair krediet toegekend met een vaste rentevoet van 3,39% en een terugbetaaltermijn van twintig jaar. We geven goede voorwaarden voor een vaste rentevoet als de klant reeds lang bij ons verzekerd is”, stelt Manuel Vaz. Niels Van Huffel voegt hieraan toe: “Naast de scherpe tarieven die DVV kan aanbieden voor bestaande en nieuwe klanten, kan je ook nog eens genieten van mooie voorwaarden. Zo betalen bijvoorbeeld nieuwbouwers geen kosten om hun ontleend geld op te nemen binnen de periode die daarvoor voorzien is, namelijk 24 maanden, terwijl dit bij veel banken wel het geval is.” Kris Van Huffel geeft nog aan dat DVV de klant niet verplicht om een zichtrekening met loondomiciliëring te openen, maar enkel om zich door DVV te laten verzekeren. En dat zien Kris Van Huffel en Amaury Geenens als een voordeel: “verzekeringen zitten bij een specialist die deskundig advies kan geven bij schade en dergelijke meer.”

Enkele tips

Homeproved: Kan u nog tips meegeven voor mensen die een woonkrediet willen aangaan?

De vier DVV experten gaven heel wat tips, wij hebben ze even voor jou opgelijst:

  • Vooraleer je definitief tekent voor een aankoop van een woning of grond, informeer dan vooraf goed bij de kredietgever of het allemaal wel haalbaar is. Je kan in de verkoopsovereenkomst ook een opschortende voorwaarde laten opnemen. Als de lening dan niet wordt goedgekeurd, kan je nog altijd afzien van de aankoop.
  • Leen, indien mogelijk, over een zo kort mogelijke periode.
  • Leen op een fiscaal vriendelijke manier. DVV consulenten geven elk jaar opnieuw fiscaal advies bij belastingaangifte.
  • Neem afstand en maak een objectieve financiële analyse van uw budget, zodat u de financieringformule kan kiezen die bij u past.
  • Twijfel ook niet te lang, want het is een geschikt moment om een hypothecair krediet aan te gaan. De tarieven zijn interessant.
15/02/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?