Ik ga bouwen: welke verzekeringen heb ik nodig?

Bouwplannen? Kijk dan goed na of je de nodige verzekeringen hebt afgesloten. Ga na of jouw aannemer, onderaannemers en architect verzekerd zijn, maar controleer ook jouw eigen woningverzekering!

Verzekering van de aannemer

De wet verplicht de aannemer om een verzekering te nemen die zijn tienjarige aansprakelijkheid dekt. Als er binnen de tien jaar na de definitieve oplevering van de woning bouwgebreken opduiken, dan moet de aannemer deze gebreken herstellen. Als hij niet verzekerd is voor dit risico, zal hij de bijkomende werken op eigen kosten moeten uitvoeren, en dat kan soms veel geld kosten.

Wanneer het aannemingscontract wordt opgemaakt, wordt hierin meestal vermeld dat de aannemer correct verzekerd is en dat hij zich ertoe verbindt om een kopie van zijn verzekeringspolis ter beschikking te stellen op verzoek van de bouwheer.

Verzekeringen van de onderaannemers

Je kan de hulp inroepen van een algemene aannemer om jouw huis te laten bouwen of je kan werken met verschillende onderaannemers. In dit laatste geval raden we aan om bij elke onderaannemer te informeren naar de voorwaarden van zijn verzekeringen en hen stuk voor stuk te verzoeken een bewijs van de verzekeringspolis voor te leggen.

Verzekering van de architect

Architecten zijn wettelijk verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Net zoals de aannemer, blijven architecten tien jaar aansprakelijk na de definitieve oplevering.

Vooraleer de architect een overeenkomst met zijn klant ondertekent, moet hij een attest voorleggen dat bewijst dat hij correct verzekerd is en dat deze verzekering zijn aansprakelijkheid voor mogelijke schade dekt.

Ik ga bouwen: mijn woningverzekering

Wanneer je een woning laat bouwen, moet je een verzekering nemen zodat je snel een schadevergoeding krijgt wanneer er bouwgebreken opduiken tijdens de tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect. Vergeet dus niet om een woningverzekering te nemen die eventuele schade dekt, bijvoorbeeld brandschade.

Sommige personen komen in de verleiding om geen kosten uit te geven aan verzekeringen, maar dit kan zware financiële gevolgen hebben. Bovendien eist de notaris een verzekeringsattest wanneer je de woning binnen de tien jaar opnieuw verkoopt. Heb je als verkoper geen verzekering, dan kan de koper de verkoop annuleren of een prijsvermindering eisen. Het is aan jou om een woningverzekering aan te gaan bij jouw verzekeringsmaatschappij.

Bouwplannen?

Voor je jouw toekomstig huis gaat bouwen, neem je best even contact op met jouw verzekeringsmaatschappij, zodat je een verzekeringsformule op jouw maat kiest. Als je een woningverzekering neemt bij DVV, zal jou woning in opbouw de eerste zes maanden gratis verzekerd zijn.

24/09/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?