Hogere inkomens minder voordeel woonbonus

Met de nieuwe maatregelen in de begroting zal de woonbonus niet langer afhankelijk zijn van het loon van de kredietnemer, maar wordt deze in alle gevallen omgezet in een belastingvermindering van 45%. Hoge inkomens halen hierdoor minder voordeel uit de woonbonus, lagere inkomens zien hun belastingvoordeel toenemen.

Voordeel woonbonus?

Wie sinds januari 2005 een hypothecaire lening afsluit voor de aankoop, verbouwing of nieuwbouw van zijn of haar enige eigen woning, krijgt een woonbonus of fiscale aftrek. Dit betekent dat (een deel van) de intresten en kapitaalsaflossingen van de hypothecaire lening afgetrokken mogen worden van het belastbare inkomen. Tot nog toe was het zo dat, hoe groter het inkomen van de kredietnemer, hoe groter de belastingbesparing.

Belastingsvermindering van 45%

Door de begrotingsmaatregelen zal het voordeel van de woonbonus niet langer afhangen van uw loon (met een maximum van 50%). Het fiscale voordeel wordt ongeacht uw loon omgezet in een belastingvermindering tegen een vast percentage van 45%. Mensen met een hoog inkomen zullen daardoor dus minder voordeel halen uit de woonbonus, mensen met een lager inkomen zien hun belastingvoordeel dan weer toenemen. Het basisbedrag van de woonbonus bedraagt 2080 euro (inkomsten 2011), verhoogd met 690 euro de eerste tien jaar. Voor wie drie kinderen heeft, kan er een bijkomende verhoging van 70 euro zijn. Dat bracht het maximale voordeel in het oude regime op 50% van 2840 euro of 1420 euro. In het nieuwe regime wordt dat maximaal 45% x 2840 euro of 1278 euro.

22/12/2011

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?