Help! Mijn aannemer is failliet! Wat nu?

Een van je grootste nachtmerries als het op bouwen & verbouwen aankomt: een faillissement. Daar sta je dan, zonder aannemer, met een half afgewerkt project. In dit artikel lees je wat je moet doen wanneer je aannemer failliet gaat & wie je daarbij kan helpen.

First things first: wie of wat is de curator?

De curator is een advocaat die wordt aangeduid om het faillissement van een bedrijf te regelen. Hier kan je opzoeken wie de curator is voor jouw aannemer & vind je zijn/haar contactgegevens. Onthoud vooral dat de curator er is om je te helpen. Vraag dus ook tijdig raad indien nodig.

onderhandeling faillissement

3 situaties, verschillende oplossingen

De aannemer gaat failliet voor de start van de werken

Als je aannemer failliet gaat nog voor de start van de werken, is dat uiteraard heel vervelend, al is het complexer wanneer de werken al wel gestart zouden zijn. Je mag echter niet zomaar een nieuwe aannemer aanstellen en ervan uitgaan dat de overeenkomst automatisch wordt ontbonden. Er zijn in dit geval verschillende mogelijkheden:

  1. Er staat een clausule in het contract dat de overeenkomst meteen kan ontbonden worden in het geval van een faillissement. In dat geval moet je de curator op de hoogte brengen dat je je op die bepaling beroept & kan je meteen een andere aannemer aanstellen.
  2. Er staat geen clausule in het contract dat de overeenkomst wordt ontbonden. In dat geval contacteer je ook de curator. In dat geval zijn er 2 mogelijkheden.
    Wanneer de curator beslist de werken aan te vatten, betaal je verder aan de curator. Beslist hij dat niet te doen (wat zeer waarschijnlijk is wanneer de werken nog niet waren begonnen), dan wordt de overeenkomst ontbonden. Heb je op dat moment al een voorschot betaald, dan is de kans klein dat je dat terug krijgt. Je kan altijd een schuldvordering indienen, maar vaak zijn er heel wat andere schuldeisers (zoals de bank van de aannemer) die voorrang krijgen.
onafgewerkt huis

De aannemer gaat failliet tijdens de werken

Waren de werken al bezig op het moment dat de aannemer failliet gaat, dan is de situatie iets complexer. Ook nu geldt dat wanneer een clausule in het contract is opgenomen, dat meteen kan worden beëindigd. In het andere geval, spreek je de curator aan.

De complexiteit zit in de afrekening die moet gebeuren. We lijsten even op welke stappen je moet ondernemen en welke mogelijkheden je hebt.

Eerst & vooral bepaal je – samen met de architect & curator – de waarde van de reeds uitgevoerde werken & de staat van de werken. Dat kan 2 mogelijk uitkomsten hebben:

  1. Je hebt al meer betaald dan de huidige waarde van de werken. Dan dien je een schuldvordering in. Die schuldvordering heeft jammer genoeg weinig kans op slagen, tenzij je onder de Wet-Breyne valt.
  2. De uitgevoerde werken zijn meer waard dan wat je betaald hebt. In het omgekeerde geval betaal je de extra som aan de curator.

Het is mogelijk dat, wanneer de hoofdaannemer failliet gaat, je nog een factuur ontvangt van een onderaannemer. Ook dat betaal je het best niet. Ga ten rade bij de curator.

De aannemer gaat failliet na afloop van de werken

Gaat de aannemer failliet na afloop van de werken, dan heb je ‘het meeste geluk’. De administratieve rompslomp is in dat geval beperkt. Dit zijn de verschillende situaties waar je voor kan staan:

datum faillissement
  1. Je hebt alles al betaald aan de aannemer. Heb je alles al betaald, dan is er geen probleem. De eventuele waarborg zal je echter niet terugkrijgen, gezien het faillissement ervoor zorgt dat de aannemer daarvan kan afzien.
  2. Je hebt nog niet het volledige bedrag betaald. In dat geval is het van belang NIETS meer aan de aannemer te betalen, maar het verschuldigde bedrag over te maken aan de curator.

Onthoud vooral dit: Betaal niets meer aan de aannemer vanaf het faillissement.

26/04/2021

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?