Handboek voor huurders

Bent u van plan een woning te huren? Met het huren van een pand duiken er heel wat rechten en plichten op. De onderstaande driepuntengids biedt je als huurder reeds een eerste houvast.

1. Wat moet er in de huurovereenkomst staan?

Bij het sluiten van een huurovereenkomst dient u eerst en vooral na te gaan of uw huurovereenkomst alle vereiste elementen bevat.

De overeenkomst moet:

– schriftelijk worden afgesloten
– geregistreerd worden door de huurder
– de huurprijs en de lopende kosten vermelden
– een plaatsbeschrijving bevatten
– de voor uw gewest vastgelegde bijlage bevatten ter informatie van de huurder en de verhuurder met een uitleg omtrent een aantal belangrijke aspecten van het woninghuurrecht.
– in bijlage een kopie bevatten van het KB van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid

Het is ook niet meer mogelijk om bepaalde herstellingen die in principe ten laste zijn van de verhuurder, ten laste te leggen van de huurder, en dit sinds 18 mei 2007.

2. Welke steunmaatregelen zijn er voor huurders?

Voor een overzicht van de steunmaatregelen die beschikbaar zijn voor het huren van een woning, kan u surfen naar premies en andere steunmaatregelen.

Neem zeker ook een kijkje op www.premiezoeker.be om te weten te komen op welke steunmaatregelen u aanspraak kan maken wanneer u een woning wil huren of een huurwoning wenst te verbouwen.

3. En wat als de huurwoning niet in orde is?

Wanneer u gebreken vaststelt bij de woning die u huurt, vraagt u zich waarschijnlijk af  of de huurder of de verhuurder voor de herstellingen moet opdraaien. Klik hier om te weten te komen wat u kan doen om ervoor te zorgen dat uw huurwoning in orde wordt gebracht.

05/06/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?