Verzekering gewaarborgd inkomen, lening zonder zorgen

Om te vermijden dat mensen die arbeidsongeschikt worden in de problemen komen om hun hypothecaire lening af te lossen, werd de verzekering gewaarborgd inkomen in het leven geroepen. Wat houdt deze precies?

Wat is een verzekering gewaarborgd inkomen?

Ga je een hypothecaire lening aan om een woning te bouwen, kopen en/of renoveren? Dan kan je als werkende een bijkomende verzekering afsluiten. Word je tijdens deze periode arbeidsongeschikt door een ongeval of door ziekte, dan val je terug op een vervangingsinkomen van de sociale zekerheid. Dit inkomen ligt echter heel wat lager dan jouw salaris. Met een verzekering gewaarborgd inkomen krijg je een aanvullend inkomen, zodat je zonder problemen jouw financiële verplichtingen kan nakomen. Zo kan je jouw levensstandaard behouden en zonder problemen jouw hypothecaire lening verder terugbetalen. Dit bedrag kan je ook gebruiken om de huur te betalen of een persoonlijke lening af te betalen.

Deze verzekering kan je aangaan tot jouw pensioenleeftijd of voor een bepaalde periode.

Voor wie?

De verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie wanneer de verzekerde zijn inkomen verliest als gevolg van arbeidsongeschiktheid. De verzekering geldt dus niet voor mensen die geen beroepsinkomen hebben, zoals een huisvrouw of een rentenier. Sommige mensen hebben ook recht op een gratis verzekering gewaarborgd wonen van de Vlaamse overheid, die ook bescherming biedt in geval van onvrijwillige werkloosheid.

Wanneer keert de verzekeraar uit?

De verzekeraar keert een rente uit wanneer je na een ongeval of ernstige ziekte niet meer kan werken gedurende een lange periode.

Het verzekeringsbedrag wordt berekend op basis van twee factoren: de lichamelijke ongeschiktheid en de economische ongeschiktheid. Deze laatste houdt rekening met de impact van het letsel op de uitoefening van jouw werk. Ook de leeftijd van de verzekerde en het beroep worden in rekening gebracht.

De voordelen van de verzekering gewaarborgd inkomen

De verzekeringspremies die je betaalt zijn fiscaal aftrekbaar, zodat je ook belastingvoordeel doet met de verzekering.

19/09/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?