Een woonverzekering voor de huurder en verhuurder

Uw zoon of dochter gaat naar verder studeren en je gaat een kot huren? Je vertrekt op vakantie en je wil een hotelkamer reserveren of vakantiewoning huren? Je organiseert een familiefeest en wil een zaal huren? Bij het ondertekenen van een huurcontract is het heel belangrijk om goed te letten op de verantwoordelijkheden voor beide partijen. Eigenaar of huurder, wie draagt de verantwoordelijkheid bij schadegevallen? We nemen de woonverzekering voor de huurder en de verhuurder even onder de loep… 

Woonverzekering eigenaar: de verantwoordelijkheden van de eigenaar t.o.v. de huurder

De eigenaar verhuurder heeft een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van de huurder. Hij is bij wet verplicht om panden in goede staat te verhuren en om zelf het merendeel van de herstellingen te bekostigen. Als er schade optreedt door gebreken aan de bouwconstructie, zijn deze ten laste van de verhuurder. Het pand moet ook tegen brand en andere schade verzekerd worden door de eigenaar verhuurder en deze kan dan ook op zijn verzekering beroep doen in geval van schade. Maar ook de huurder zal zich moeten verzekeren, anders loopt hij namelijk grote risico’s!

Woonverzekering huurder: de verantwoordelijkheden van de huurder t.o.v. de eigenaar/verhuurder

Storm of andere natuurlijke rampen kunnen altijd schade toebrengen aan een woning. Brandschade, waterschade, stormschade,… het komt helaas vaak voor. Wie is hiervoor verantwoordelijk in het geval van een huurcontract?

Bij het einde van een contract is de huurder verplicht het pand te herstellen in de staat waarin het zich bij het afsluiten van het contract bevond. Hij is dus verantwoordelijk voor de schade die werd toegebracht aan het pand tijdens de loop van het huurcontract en zal deze kosten dan ook voor eigen rekening moeten nemen. Ook voor de huurder is het dus belangrijk om een goede woningverzekering te nemen, ook al is de huurder hier niet altijd wettelijk toe verplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het huren van vakantiewoningen, gemeubelde panden, tweede verblijven, begeleid wonen, service flats en ambtswoningen. De huurder moet in deze gevallen zorgen dat hij goed op de hoogte is van zijn lasten in geval van schade!

Sommige eigenaars sluiten een brandverzekering af met afstand van verhaal tegen de huurder. Dit is in het voordeel van de huurder, die ook gedekt zal zijn bij schade aan de woning, aan de buren en aan derden. Maar ook in dat geval is het nog steeds interessant voor de huurder om een bijkomende woonverzekering af te sluiten. Deze woningverzekering dekt namelijk de burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder.

Wat dekt een woningverzekering voor de huurder precies?

We hebben het reeds aangehaald: een brandverzekering dekt niet alleen de schade aangericht aan eigen woningen maar ook aan huurwoningen. Op die manier kan je ook de studentenkamer van jouw zoon of dochter, jouw hotelkamer, feesttent of de inhoud die je verplaatst naar een rusthuis dekken! DVV verzekeringen geeft ons enkele voorbeelden van schadegevallen die door hun Cocoon Woningverzekering gedekt worden:

 • Jouw huurhuis brandt af
 • Jouw veranda wordt beschadigd door hagelbollen
 • Jouw omheining gaat vliegen bij een windhoos
 • Een lek in de leiding zorgt voor vochtplekken
 • Jouw watermeter loopt terwijl er geen water verbruikt wordt
 • Je breekt per ongeluk een raam
 • Jouw dubbele beglazing wordt ondoorzichtig door condensatie
 • Een lek in de leiding zorgt voor vochtplekken bij jouw buren
 • Overstromingen of zelfs een riooloverstroming brengen schade aan jouw woning aan
 • Een aardbeving of grondverzakkingen veroorzaken materiële schade
 • enz…

Met de Cocoon woonverzekering ben je verzekerd in tal van schadegevallen ! Wil je graag meer informatie of alle voordelen van een woningverzekering kennen? Kijk dan even op de website van DVV verzekeringen.

27/02/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?