De ABR-polis toegelicht

Een slecht gestutte muur die omvalt, ramen besmeurd door cementbrij, een kraan van de aannemer botst tegen de gevel, diefstal op de werf, schade aan de buurwoning… Om dit soort bouwrisico’s te verzekeren en discussies te vermijden over wie verantwoordelijk is voor de schade, bestaat een ABR-polis.

Wat dekt de ABR-polis?

De ABR-polis of ‘alle bouwplaatsrisicoverzekering’ is een soort omniumverzekering voor jouw bouwproject. De polis dekt schade die optreedt tijdens nieuwbouw- of verbouwingswerken en waarvoor de bouwheer, de architect, de bouwpromotor of de aannemer verantwoordelijk zijn. Ook de aansprakelijkheid tegenover schade aan derden of buren kan in deze polis worden opgenomen. De premie betaal je niet jaarlijks, maar eenmalig en voor de duur van de ganse bouwperiode.

Voordelen van de ABR-polis

Het grote voordeel van deze polis is dat bij schade niet moet onderzocht worden wie aansprakelijk is. Op die manier voorkom je dat jouw bouwwerf stilgelegd moet worden voor lange juridische discussies tussen aannemers, onderaannemers of architect, om uit te zoeken wie nu aansprakelijk is voor een bepaald schadegeval aan het bouwwerk.

Maar pas op, lichamelijk letsel opgelopen tijdens de bouw wordt niet gedekt door een ABR-verzekering. In dit geval kan je beroep doen op de polis arbeidsongevallen van de aannemer of op een individuele ongevallenpolis.

Hoeveel kost de ABR-polis?

De prijs voor een ABR-polis is afhankelijk van de waarde van de woning en de grootte van het risico. Maar je moet rekenen op een minimumpremie van 750 euro.

In een aannemingsovereenkomst of architectenovereenkomst kan steeds een prijsvermindering in het voordeel van de bouwheer worden afgesproken als hij een algemeen dekkende ABR-polis afsluit.

Voor meer informatie rond deze verzekering voor tijdelijke werken, neem je best contact op met jouw verzekeringsconsulent.

20/08/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vragen en opmerkingen

PG
Plas, Guillaume

Voor een ABR polis schijnen de premies niet zo laag als meestal wordt vermeld op internet. Neem nu PROTECT, voor een ABR polis betaal je : 2,5 à 4,5 °/oo op de waarde van de werken (afhankelijk van risicoproject). Bovendien komt daar nog BTW, enz. bij, toezichtskosten enz. Voor een gebouw van 375.000€ komt men al op 2475€ % BTW, toezichtskosten enz. + eerst een plaatsbeschrijving voor en na de werken ( terug al goed voor 2 X 1500 of 2000€)Bovendien is dat de standaarpolis, als men alleen de standaardrico’s verzekerd dan dient het bijna tot niets, omdat alle belangrije risico’s dan niet verzekerd zijn.Kijk naar de ABR polissen, in elk artikel wordt praktisch geschreven: tenzij het uitdrukkelijk is vermeld in de bijzondere voorwaarden. En wat sluit men uit tenzij speciaal bijgevoegd in de bijzondere voorwaarden: alle belangrijke risico’s. Bovendien moet men dan nog opletten want Ethias biedt die polis niet aan voor “particulieren” die deze ABR-polis zelf zouden willen aangaan om goed verzekerd te zijn en door zelf aangaan bedoel ik niet “zelf het werk te doen”, maar alleen het werk laten doen door hoofdaannemer en ondraannemers enz.Bovendien stelt men enorm veel moeilijke vragen en beschikt men niet als particulier-bouwheer over die informatie. Bovendien staat er ook dikwijls in dat er “vrijstellingen” zijn, dat wil zeggen “franchises” op schade, op diefstal die zeer hoog liggen, zodat je denkt goed verzekerd te zijn, maar het niet werkeljk bent. In de polis staan geen enkel bedrag van de francises, ook niet in de informatie op internet, ook niet in het verzekeringsaanvraagformulier, zodat je slechts later weet wat de “francises” zijn.