Brandpreventie & brandverzekering

Oorspronkelijk dekte de brandverzekering enkel materiële brandschade. Vandaag de dag heeft deze verzekering meer toepassingsmogelijkheden. Een brandverzekering dekt namelijk nog meer bedreigingen dan louter brand.

Doel van de brandverzekering

Het doel van de brandverzekering is drieledig:

  • Ze verleent de eigenaar van een pand het recht op een schadevergoeding in geval van een verzekerde schade.
  • Ze verleent de huurder een bescherming tegenover de eigenaar.
  • Ze verleent de verzekerde het recht op een schadevergoeding waarmee deze zijn inboedel kan vervangen of herstellen.

Toepassingen van de brandverzekering

Gebouwen, inboedel voor particulier gebruik, materiaal nodig voor de beroepsactiviteit, stocks en koopwaar als grondstoffen, voorraden, verpakkingen en afvalstoffen worden meestal verzekerd door een brandverzekering.

Naast brand, kan een brandverzekerings-polis ook van toepassing zijn op stormschade, arbeidsconflicten, aanslagen, daden van vandalisme of terrorisme, waterschade, natuurrampen, diefstal,…

Is de brandverzekering verplicht ?

Brandverzekeringen zijn niet wettelijk verplicht, maar kunnen vereist zijn in sommige gevallen. Zo kan een financiële instelling eisen dat de kredietnemer gedekt is door een brandverzekering alvorens een hypothecaire lening te verlenen. Een brandverzekering kan ook een contractuele verplichting zijn.

Rookdetectoren en brandbeveiliging

Iedereen die een woning bouwt of renoveert moet rookdetectoren plaatsen. In Brussel is een rookmelder verplicht in alle huurwoningen. In Wallonië is een optische rookdetector verplicht in alle privéwoningen, of het pand nu verhuurd wordt of bewoond is door de eigenaar. In Vlaanderen zijn sinds 2008 rookmelders verplicht in alle nieuwe woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken werden uitgevoerd met een stedenbouwkundige vergunning. Ook al zijn rookdetectoren verplicht in bepaalde gebouwen, toch kan de verzekeraar het ontbreken hieraan niet als argument gebruiken om geen schadevergoeding te betalen. Beide reglementeringen zijn onafhankelijk van elkaar.

Belastingvermindering voor brandpreventie

Sinds 1 januari 2009 kan je genieten van een belastingvermindering wanneer je investeert in brandpreventie of een betere bescherming van jouw woning tegen brand. Om van deze korting te kunnen genieten, moet je investeren in brandblussers en brandwerende deuren. De belastingvermindering kan tot 50% van de werkelijk betaalde uitgaven dekken en mag niet hoger zijn dan 710 euro per woning.

16/05/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?