Bouwtrends 2014 : strengere EPB-eisen stimuleren efficiënter bouwen

Iedereen die vanaf 1 januari 2014 een bouwaanvraag indient, zal rekening moeten houden met strengere energieprestatieregelgeving– of EPB-eisen. Niet alleen het minimumaandeel aan hernieuwbare energie voor nieuwbouwwoningen wordt opgeschroefd, ook het maximale E-peil wordt bijgesteld van E70 naar E60. Wie een E-peil van E50 (of E40, voor bouwaanvragen vanaf 2014) haalt – of er onder duikt – krijgt een aanzienlijke E-peilpremie in verhouding tot het peil dat hij behaalt. Nóg efficiënter bouwen is dus de boodschap.

Nieuwe EPB-eisen vragen maatregelen

Nieuwe woningen mogen vanaf 2014 dus maximaal een E-peil van E60 halen. Bovendien worden ook de isolatie-eisen voor constructieonderdelen scherper. Deze eisen hebben onder andere betrekking op buitenmuren, daken, vensters en vloeren. Om aan de gewijzigde EPB-eisen te voldoen, moet je minstens één van de onderstaande maatregelen toepassen in je woning:

  • Een aansluiting op een net voor stadsverwarming of -koeling, waarbij de energie voor minstens 45% uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd.
  • Een biomassa-installatie dat een rendement van minstens 85% behaalt en wordt toegepast als hoofdverwarming.
  • Een participatie in een hernieuwbaar energieproject in je provincie, van minstens 20 euro per m² bruikbare vloeroppervlakte.
  • Een PV-installatie die minstens 7 kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte produceert.
  • Een warmtepomp die wordt toegepast als hoofdverwarming met een seizoensprestatiefactor van 4 of meer.
  • Een zonneboiler met een collector waarvan de apertuuroppervlakte minstens 0,02 m² per m² bruikbare vloeroppervlakte is.

Wat als je niet voldoet aan de nieuwe EPB-eisen ?

Alle bouwprojecten die niet voldoen aan de nieuwe EPB-eisen, krijgen een strenger E-peil opgelegd. Deze projecten worden 10% strenger beoordeeld en mogen dus nog maximaal een E-peil van E54 halen in plaats van E60. Als het niet haalbaar blijkt om hernieuwbare energie te produceren, moet je project voldoen aan de strengere eis. Er zijn verschillende manieren om dit te realiseren: je kan bijvoorbeeld bijkomende isolatie voorzien, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning inbouwen of luchtdichter bouwen.

25/12/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?