Adres wijzigen & verhuis regelen zonder zorgen

Je moet al jouw persoonlijke spullen ordenen en in verhuisdozen stoppen, jouw adres wijzigen en alle administratieve zaken regelen: een verhuis regelen is geen pleziertje dat je op 1, 2, 3 kan improviseren! Hier volgt een overzicht van de verschillende stappen die je moet ondernemen wanneer je gaat verhuizen.

Verhuizen, wat te doen?

 • Voorzie verhuisdozen, inpakpapier en voldoende materiaal om jouw spullen te beschermen. Laad jouw dozen niet te vol, zodat je ze nog makkelijk kan verplaatsen. Nummer de dozen en maak een aparte lijst met de inhoud per kartonnen doos.
 • Neem indien nodig contact op met een verhuizer. Je kan een lijst met erkende verhuizers vinden op de website van de Belgische Kamer der Verhuizers.
 • Als je in de stad woont, kan je bij de stad de parkeerplaats voor jouw woning reserveren. Hiervoor moet je langs de politie passeren. Deze aanvraag kan betalend zijn, afhankelijk van de gemeente waar je woont.
 • Vergeet de namen op de bel en de brievenbus niet aan te passen.

Een verhuis geeft recht op wettelijke afwezigheid op het werk. Voor meer inlichtingen hieromtrent ga je best naar de Human Resources-afdeling van jouw werk.

Adres wijzigen en administratieve stappen

 • Ben je een huurder? Breng de eigenaar binnen de contractueel vastgelegde termijn op de hoogte van jouw verhuisplannen. Laat eventuele herstellingswerken uitvoeren en zorg dat de plaatsbeschrijving kan opgemaakt worden.
 • Ben je gepensioneerd? Vergeet dan niet om de Rijksdienst voor Pensioenen van jouw adreswijziging op de hoogte te brengen. Als je zelfstandige bent, verwittig dan jouw sociaal verzekeringsfonds.
 • Neem een verhuisverzekering, afhankelijk van de waarde van jouw bezittingen. Als je reeds over een woningverzekering beschikt, dekt deze meestal ook jouw bezittingen tijdens een verhuis. Informeer over de voorwaarden bij jouw verzekeringsmaatschappij.
 • Breng jouw bank en verzekeringsmakelaar op de hoogte van jouw adresverandering.
 • Verwittig ook de verantwoordelijke maatschappijen over het afsluiten en heropenen van de leidingen voor water, gas en elektriciteit. Voorzie verder de overschakeling van jouw telefoonlijn en postadres. Vergeet ook jouw dokter, de school van jouw kinderen en de organisaties waarbij je een abonnement hebt lopen niet te verwittigen. Er bestaat een dienst van de post (DoMyMove) die ervoor zorgt dat jouw post rechtstreeks op de nieuwe bestemming geraakt, dat jouw contracten m.b.t. elektriciteit, aardgas, water en distributie worden afgesloten, dat je op dezelfde diensten geabonneerd wordt op jouw nieuw adres en dat jouw nieuwe gegevens aan alle leveranciers worden overgemaakt.
 • Verwittig ook de dienst bevolking van de gemeentelijke administratie. Dit moet je binnen de acht dagen na jouw verhuis in orde brengen.
 • Ga je naar het buitenland verhuizen, dan moet je dit ook melden aan de dienst bevolking van jouw gemeente. Vanaf dit moment, zal jouw identiteitskaart nog twee maanden geldig zijn. Bij jouw terugkeer moet je dus opnieuw langs het gemeentehuis om deze regeling ongedaan te maken.

Regionale hulp

Als je over een beperkt inkomen beschikt, kan je in sommige gevallen financiële hulp krijgen bij een verhuis, onder de vorm van woontoelagen of renteloze leningen. Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel bestaan er speciale fondsen om mensen verder te helpen De voorwaarden wisselen naargelang jouw regio en zijn vrij streng. Meer inlichtingen hierover vind je bij het Vlaams Woningfonds.

12/06/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?