Lenen voor een huis: 10 financiële termen verklaard

Sommige financiële termen zijn voor heel wat mensen technisch complex. Maar als je op zoek bent naar een hypothecair krediet, een woning wil kopen of huren of gewoon een pand wil verzekeren, moet je weten waarover je praat. Homeproved lijst 10 financiële termen op rond wonen…

Lenen voor een huis: 10 financiële termen

1. Hypothecair krediet

De hypothecaire lening is een krediet gewaarborgd met een hypotheek op een pand. Op die manier kan je het nodige kapitaal lenen voor de aankoop of het bouwen van een privéwoning.

2. Woonkrediet met gemengde levensverzekering

Wanneer je een woonkrediet aangaat, krijg je van de kredietinstelling een geldsom, op voorwaarde dat je deze op een bepaald moment volledig terugbetaalt, inclusief interesten. Overlijd je voor het einde van de terugbetalingstermijn, dan zullen de overlevende familieleden deze betalingsverplichting moeten vervullen. Om je familie te beschermen tegen deze last, kan je een levensverzekering aangaan.

3. Woonkrediet met schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering is een tijdelijke overlijdensverzekering die gekoppeld is aan een woonkrediet. Ze verzekert dat jouw krediet wordt afbetaald wanneer je als verzekerde overlijdt voor de terugbetalingstermijn van het krediet.

4. Vervroegde terugbetaling

Je kan op elk moment jouw woningkrediet volledig of gedeeltelijk terugbetalen. Jouw kredietinstelling kan jouw vraag tot vervroegde terugbetaling niet weigeren, maar heeft het recht om jou een wederbeleggingsvergoeding aan te rekenen.

5. Lening overzetten

Je kan een woning met een hypotheek zonder probleem verkopen, tenminste als de opbrengst volstaat om je schulden af te betalen. Maar, als de verkoper een ander pand wil kopen, kan hij altijd zijn oude lening meenemen. In dat geval zal hij zijn lening blijven afbetalen aan dezelfde voorwaarden. Het enige wat verandert, is de hypotheek die wordt overgezet van het oude naar het nieuwe pand.

6. Interestvoeten

De interestvoet van een lening is de prijs die de kredietnemer moet betalen aan de kredietinstelling om over een bepaalde geldsom te beschikken. Deze varieert in functie van de grootte van de geleende geldsom, de duur van de lening en de genomen risico’s.

7. Solidariteit en onverdeeldheid

Wanneer verschillende personen samen een lening aangaan, wordt er aan de aktes van de hypothecaire lening meestal een clausule toegevoegd die solidariteit en onverdeeldheid oplegt aan de kredietnemers. Dat betekent dat ieder verantwoordelijk is voor de volledige lening.

8. Woningverzekering

Een woningverzekering beschermt jou tegen de financiële gevolgen van brandschade, stormschade, waterschade of schade door natuurrampen aan het gebouw en de inboedel. Bovendien ben je verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid bij schade aan derden.

9. Verzekering gewaarborgd inkomen

De verzekering gewaarborgd inkomen is een verzekering tegen inkomensverlies voor personen die een hypothecaire lening aangaan om een woning te kopen, te bouwen of te renoveren. Deze verzekering garandeert de terugbetaling van de lening wanneer de kredietnemer zijn werk verliest of arbeidsongeschikt wordt tijdens de looptijd van zijn hypothecaire lening.

10. Alle Bouwplaats Risico’s

De ABR-polis is een soort van omnium verzekering voor bouwprojecten, die schade tijdens de werken dekt waarvoor de bouwheer, de architect, de bouwpromotor of de aannemer verantwoordelijk zijn. De verantwoordelijkheid voor schade aan derden, zoals buren, wordt ook gedekt.

 

 

04/12/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?