Ook in 2012 blijft lenen voor een huis financieel interessant

In mei 2012 was het aantal aanvragen voor hypothecaire leningen met een derde afgenomen. Sindsdien rijst de vraag of het vandaag de dag nog interessant is om te lenen voor een huis. De rentevoeten zijn momenteel zeer gunstig, dus het is duidelijk interessant om een hypothecair krediet aan te gaan!

Minder hypothecaire leningen

We merkten de trend reeds op in het eerste semester van 2012, het aantal aanvragen voor hypothecaire leningen neemt af. Volgens de laatste cijfers van Febelfin, daalde het aantal hypotheken dat werd afgesloten in mei 2012 met 37,7% ten opzichte van mei 2011. De Nationale Bank registreerde een daling van 23%. Waarom is het aantal hypothecaire kredieten in dalende lijn?

2011 : jaar van de groene lening

We kunnen deze daling grotendeels toeschrijven aan de afschaffing van heel wat steunmaatregelen van de regering, zoals de financiële steun voor energiebesparende uitgaven en van de groene lening. Dit zien we vooral op vlak van renovatieleningen. Hier kunnen we stellen dat de groene leningen de statistieken kunstmatig omhoog hebben gehaald in 2011, een jaar met een uitzonderlijk hoog aantal afgesloten hypothecaire leningen.

In vergelijking met eerste semester van 2010, zien we in 2012 echter een stijging van het aantal toegekende hypothecaire kredieten.

Is lenen voor een huis interessant?

De vraag is dus of het momenteel interessant is om te lenen. Potentiële kredietnemers kunnen op hun beide oren slapen, er is goed nieuws! Sterker nog, de tarieven gaan naar omlaag. De hypotheekrente staat momenteel erg laag en de kredietverstrekkers volgen deze trend zonder hun winstmarges te vergroten.

Deze rentevoeten zijn positief voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten.

31/07/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?