Veilig omgaan met gasflessen

Propaan is een veilige brandstof, maar omdat een verwittigde mens er nog altijd twee waard is, overlopen we kort de eigenschappen van propaangas en bekijken we welke veiligheidsmaatregelen je best neemt.

Kies een veilige plek voor jouw gasfles

 • Kies voor een plaats die makkelijk toegankelijk is bij het leveren of het vervangen van gasflessen.
 • Aangesloten gasflessen, ongeacht met butaan of propaan, mogen binnenshuis worden gestockeerd. NIet aangesloten gasflessen worden bij voorkeur buiten opgeslagen.
 • Plaats jouw gasflessen altijd rechtop, met de bodem op een vlakke ondergrond en op een goed geventileerde plaats.
 • Omdat propaan zwaarder is dan lucht, mogen de gasflessen niet in kelders of afgesloten ruimten worden geplaatst.
 • Plaats jouw gasflessen niet in de buurt van voertuigen, ook zo vermijd je mogelijke schade aan de voertuigen tijdens het verslepen van de gasflessen.
 • Plaats de gasflessen op een veilige afstand van minstens 3m van alle corrosieve, giftige of oxiderende materialen, tenzij deze worden afgescheiden door een brandbestendige wand.
 • Voorkom de aanwezigheid van brandbaar materiaal in de buurt van gasflessen.
 • Plaats de propaan gasfles nooit vlak naast vaste ontstekingsbronnen, onbeveiligde elektrische installaties en extreme warmtebronnen
 • Sluit jouw gasfles aan op maximum een toestel.

Veilig omgaan met jouw gasflessen – enkele tips

 • Zorg ervoor dat je jouw gasflessen bij het verplaatsen niet laat vallen. Gebruik handschoenen wanneer de flessen nat, vuil en glibberig zijn en houd het bovenste deel goed vast. Draag ook stevige schoenen.
 • ‘Lege gasflessen’ lijken misschien leeg, toch kunnen ze nog een restje gas bevatten. Test dit door met de gasfles te schudden. Vul nooit zelf jouw lege gasflessen. Een erkend gasleverancier garandeert een juiste gasvulling van goede kwaliteit. De gasfles dient bovendien te voldoen aan bepaalde veiligheidsvoorschriften waarvan gebruikers ook niet op de hoogte zijn.
 • Hou er rekening mee dat propaangasflessen vloeistof bevatten die beweegt tijdens het verplaatsen.
 • Gasflessenzijn zwaar! Ga jouw krachten niet te boven. Probeer jouw propaanflessen zo weinig mogelijk op te tillen of te verslepen. Wanneer je een zware gasfles verplaatst, gebruik je best een karretje.

 

Primagaz zorgt voor een veilige gasfles

Alle gasflessen zijn en blijven eigendom vanPrimagaz (uitgezonderd de verkochte gasflessen vb de Twiny) en mogen ook alleen door Primagaz gevuld worden. Zij controleert elke gasfles vóór, tijdens en na het vullen.

11/05/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?