Welke rol speelt de veiligheidscoördinator in het bouwproces?

Tijdens het bouwen van je woning kom je in aanraking met heel wat verschillende personen waaronder ook de veiligheidscoördinator. En hoewel je het misschien niet meteen ziet, speelt de veiligheidscoördinator een belangrijke rol in het hele bouwproces. Hij staat namelijk in voor de veiligheid op de werf en zorgt er zodoende voor dat het bouwproces vlot en veilig kan verlopen. Omdat de rol van de veiligheidscoördinator niet altijd even duidelijk is, bieden we een antwoord op alle mogelijke vragen.

Wat doet de veiligheidscoördinator juist?

Sinds 2001 is het verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen wanneer je gaat bouwen of verbouwen en je daarbij beroep doet op twee of meer aannemers. Zoals zijn titel al verklapt, is hij verantwoordelijk voor de veiligheid van het gehele bouwproces en dat zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoering. De coördinator is vanaf het begin betrokken bij de bouwwerken. Na een grondige analyse van de bouwplannen stelt de coördinator een veiligheid- en gezondheidsplan op. Die plannen bevatten diverse preventiemaatregelen voor een vlot en veilig verloop van de werken.

Tijdens de uitvoeringsfase ziet de coördinator erop toe dat alles volgens plan verloopt. Hij voert niet alleen controles uit tijdens regelmatige bezoeken aan de werf maar kan eventueel extra maatregelen voorstellen voor een veiliger bouwproces. Dit kan gaan van een extra werflicht tot het plaatsen van leuningen. Daarenboven is hij ook aanwezig tijdens belangrijk en risicovolle momenten.

Na de werken levert de veiligheidscoördinator een postinterventieplan aan de bouwheer. Dit plan bevat diverse documenten die je nodig hebt bij latere onderhouds- of herstellingswerken. Bij de verkoop van je woning moet je het postinterventieplan voorleggen aan de notaris.

Hoe en wanneer wordt de coördinator aangewezen?

Wil je binnenkort een huis bouwen? Dan ben je dus verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Bij bouwwerken die kleiner dan 500m² zijn, is jouw architect verantwoordelijk voor het aanstellen van de coördinator. De architect en de coördinator werken gedurende het gehele bouwproces nauw samen. De vergoeding van de coördinator is dan weer jouw verantwoordelijkheid.

Kan de aannemer de rol van veiligheidscoördinator op zich nemen?

Afhankelijk van de risico’s en grootte van de werken kan een aannemer de veiligheidscoördinatie op de werf op zich nemen. Daarvoor moeten hij en de werken voldoen aan volgende voorwaarden:

  • hij moet over minstens 10 jaar professionele ervaring beschikken en gedurende ten minste 5 jaar een bouwonderneming geleid hebben;
  • voldoen aan de nodige bijscholingen; een opleiding van minstens over de coördinatie, veiligheid en gezondheid op de werf;
  • geen enkele inbreuk gepleegd hebben op de welzijnsreglementering in de laatste 5 jaar.

Voor kleine werven waar geen verhoogd risico is, moet de aannemer een opleiding van minstens 12 uur volgen over de veiligheidscoördinatie op de werf.

Wat is de kostprijs?

De kostprijs van de veiligheidscoördinator kan sterk verschillen. Sommige coördinatoren vragen een vast bedrag, anderen rekenen dan weer een bepaald percentage van de totale bouwkosten aan. De kostprijs schommelt vaak dan ook tussen de 1.000 en 4.000 euro incl. BTW maar dit is afhankelijk van project tot project. Is je architect of sleutel-op-de-deurfirma jouw veiligheidscoördinator? Dan zal de coördinatie mee opgenomen worden in het contract.

Veiligheidscoördinatie bij sleutel-op-de-deurprojecten

Ook bij de bouw van een sleutel-op-de-deurwoning kan de prijs inderdaad variëren van project tot project, maar dat is eerder zeldzaam. Dit gebeurt enkel bij speciale maatregelen zoals stellingen, speciale beveiligingen, … dan loopt die prijs op, maar voor de bouw van doorsnee ééngezinswoningen komt dat quasi niet voor.

Belangrijk om weten is ook dat de veiligheidscoördinatie grosso modo 2 zaken behelst:

  • Een administratief gedeelte: Er moet de nodig veiligheidsinfo aanwezig zijn ter plaatse, gedeeld worden met de onderaannemers, … maar de hoofdbrok hierin is eigenlijk vooral het opstellen van het Post Interventie Dossier, dewelke je bij oplevering van de woning als klant ontvangt. Dit laatste moet je bijvoorbeeld bij belangrijke renovatiewerken ook bijhouden en bij een eventuele verkoop van de woning ben je verplicht dit door te geven aan de koper
  • De beveiliging op de werf: dit omhelst zaken als het voorzien van afsluitingen, hekken rond raamopeningen en trapgaten, het voorzien van helmen, een chemisch toilet, …

Bij Woningen Blavier komen die 2 zaken samen op 1,190€ excl. BTW. De prijs werd echter opgesplitst en je kan ervoor kiezen om het eerste deel bij een externe partij te nemen, terwijl het tweede deel wel verplicht bij Woningen Blavier moet gebeuren.

Wat zijn de mogelijke sancties?

Indien er geen veiligheidscoördinator aangesteld is wanneer dit verplicht is, loop je het risico op zware straffen. De straffen zijn afhankelijk van de fase van het bouwproces:

  • ontwerpfase: tot één jaar jaar gevangenisstraf en/of een geldboete van 5,000 euro
  • uitvoeringsfase: tot één jaar gevangenisstraf en/of een geldboete van 10,000 euro

Erger nog, in geval van een ongeval tijdens werken waarbij geen veiligheidscoördinator is aangesteld, lopen de straffen op tot 2 jaar gevangenisstraf en/of een boete van 22,500 euro.

Een gewaarschuwd man is er dus 2, of liever 22,500, waard.

28/05/2015

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vragen en opmerkingen

MV
Maria Vargas

Ben je in de schuld? Heeft u een lening nodig om uw schuld te betalen en een auto, huis, appartement of een lening te halen om uw bedrijf te starten met een lening met een lage rente van 3%, dan mail ons dan op: bankplcglobalaccess2@gmail.com