Wat zijn de risico’s van zwartwerk?

In de sector van de bouw, verbouwingen of woningonderhoud blijft zwartwerk blijft een wijdverspreid fenomeen. Maar loont dit echt de moeite? Homeproved gaat dieper in op de risico’s

Wat is zwartwerk?

Onder zwartwerk verstaan we alle beroepsactiviteiten die worden uitgevoerd zonder regulier arbeidscontract. Zwartwerk brengt de financiering van de Sociale Zekerheid in gevaar en creëert oneerlijke concurrentie voor eerlijke werknemers. Bovendien zijn zwartwerkers niet beschermd. Dit is bijgevolg een illegale praktijk die bestraft wordt door de Belgische wet.

Ondanks de gangbare sancties en oplossingen van de Belgische regering (vermindering van de BTW naar 6% en voordelen voor energiebesparing), komt zwartwerk nog steeds vaak voor.

De risico’s van zwartwerk

Je komt misschien in de verleiding om bedrijven of bekenden in het zwart te laten werken om jouw bouwplannen of renovatieproject te realiseren tegen een scherpe prijs. Dit is echter illegaal en verre van ideaal!

De persoon die je in het zwart aanneemt is niet noodzakelijk een gekwalificeerde vakman en je loopt het risico dat het werk niet goed wordt uitgevoerd. Bovendien heb je niets achter de hand. Je hebt geen factuur en geen gelijkvormigheidsattest, waardoor je geen beroep kan doen op de verzekering in geval van nood. Wanneer er zich een ongeval voordoet tijdens de werken, zal je hiervoor als enige verantwoordelijk zijn en zal jij alle kosten moeten dekken. Ook bij bouwgebreken sta je er alleen voor en moet je soms zware herstellingswerken laten uitvoeren.

Wettelijke sancties

Naast het risico op slecht uitgevoerde werken, riskeer je ook een fikse boete! De zwartwerker zelf zal zwaar gestraft worden als hij een uitkering krijgt. De werkloze zal alle voorgaande uitkeringen moeten terugbetalen, plus interesten. Bovendien zal zijn recht op een uitkering vervallen voor een duur tot 26 weken. De uitkering kan zelfs definitief ingetrokken worden als de zwartwerker niet voor de eerste keer betrapt wordt.

Voor de werkgever is de situatie niet beter. Alles hangt af van de ernst van de feiten, maar de werkgever wacht ongetwijfeld een administratieve straf. Hij moet betalen voor de ontdoken sociale wetten en moet in sommige gevallen voor de correctionele rechtbank verschijnen. Dit kan leiden tot een gevangenisstraf.

Als er zich een arbeidsongeval voordoet en de werkgever is niet verzekerd, dan zal het Fonds voor Arbeidsongevallen de werknemer vergoeden en dit geld terugeisen van de verantwoordelijke werkgever. Deze zal misschien ook moeten bijdragen aan de medische kosten.

Conclusie: kies voor een eerlijke en bekwame bouwfirma, dan krijg je een kwalitatief resultaat en een optimale bescherming. Op die manier vermijd je tegenslagen.

 

27/11/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?