Schenkingstarieven bouwgrond verlaagd

Wie onroerende goederen wil schenken heeft geluk: de bijzondere schenkingstarieven voor bouwgronden zullen worden verlengd tot eind 2014. Er komen echter wel extra voorwaarden om van een verlaagd tarief te kunnen genieten.

Schenkingstarief bouwgrond verlaagd

Een bouwgrond schenken kan in Vlaanderen nog altijd tegen een verlaagd schenkingstarief. De in 2003 ingevoerde gunstmaatregel werd voor de derde keer verlengd, tot eind 2014. Concreet betekent dit dat op een schenking van een bouwgrond in rechte lijn (aan kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, echtgenoten of samenwonenden) de normale schenkingstarieven worden verminderd met 2 % bij bedragen tot 150.000 euro. Volgende overzichtstabellen geven een overzicht van de schenkingstarieven van bouwgronden in rechte lijn en tussen andere personen (aan broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten of andere personen). Bron: notaris.be.

 

 

 

 

Nieuwe voorwaarden bij schenkingstarieven

Schenkingstarieven worden verlengd, maar er komen wel extra voorwaarden. Zo wordt het verminderde tarief gekoppeld aan een bouwplicht. De begunstigde moet binnen de vijf jaar na de schenkingsakte zijn hoofdverblijfplaats vestigen op de bouwgrond. Bovendien wordt de maatregel voortaan beperkt tot het grondgebied van het Vlaams Gewest.

22/12/2011

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?