Geen vermindering registratierechten SODD woning

In maart 2012 besliste het Grondwettelijk Hof nog dat de meeneembaarheid van registratierechten ook moest gelden bij de aankoop van sleutel-op-de-deur woningen. Door een technische wetswijziging van de Vlaamse regering zullen SODD kopers toch niet meteen van meeneembare registratierechten kunnen genieten…

Meeneembare registratierechten

Sinds 2002 mogen mensen die een woning kopen de registratierechten die werden betaald bij een vorige aankoop in mindering brengen van de registratie op de nieuwe aankoop. Vorig jaar bleek dat sleutel-op-de-deur kopers niet van deze maatregel kunnen genieten, omdat ze geen registratierechten maar 21% BTW betalen op hun aankoop en technisch gezien kan je van BTW geen registratierechten aftrekken.

Registratierechten & sleutel-op-de-deur

Een koppel uit Gent dat een sleutel-op-de-deur woning had gekocht voelde zich gediscrimineerd en trok begin 2012 naar het Grondwettelijk Hof. De Gentenaren kreeg gelijk van de rechter. Zij mochten hun eerder betaalde registratierechten toch nog recupereren. Via een technische wetswijziging is de Vlaamse regering erin geslaagd om de aftrekbaarheid van de registratierechten voor kopers van sleutelklare woningen toch naar een latere datum te verschuiven. Concreet zullen de kopers van sleutel-op-de-deur woningen de eerder betaalde registratierechten kunnen meenemen naar hun volgende aankoop onder registratierechten. De registratierechten kunnen echter niet meteen worden verrekend bij de aankoop van hun sleutel-op-de-deur woning.

Zodra de nieuwe regeling is goedgekeurd door het Vlaams Parlement zal ze van kracht zijn.

Bron: de Standaard

05/07/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?