Tevreden klanten als maatstaf voor kwalitatieve dienstverlening

De klant is altijd koning en de concurrentie wordt steeds groter in de bouwsector… Als bouwbedrijf is het nooit makkelijk om voor een volle 100% aan de verwachtingen van je klanten te voldoen, vooral niet wanneer ze denken dat het gras altijd groener is aan de overkant! Bedrijven zijn erg begaan met de tevredenheid van hun klanten. Maar hoe kunnen ze niet alleen hun klanten tevreden stellen, maar ook hun marktaandeel vergroten? Door te luisteren naar de klant!

Luisteren, de basis voor een tevreden klant

De tevredenheid van de klant is de sleutel tot succes! Een bloeiend bedrijf stelt haar klanten tevreden. Om de verwachtingen in te lossen, moet je luisteren! Waarom? Om aan de noden en wensen van potentiële en bestaande klanten te beantwoorden, moet je weten wat ze willen, inzicht krijgen in hun smaak en weten wat hen tevreden stemt. Bedrijven moeten dus al deze elementen in kaart brengen en vervolgens hun diensten en producten hierop afstemmen.

Enquêtes, een krachtig hulpmiddel

Zoals elk bedrijf, moeten bouwbedrijven de verwachtingen van hun klanten inlossen. Op die manier creëren ze trouwe klanten. Een enquête of tevredenheidsonderzoek is een perfecte tool om de tevredenheid van de klanten te meten, en vervolgens hun dienstverlening en kwaliteit te verbeteren.

Wanneer een bedrijf een tevredenheidsenquête houdt bij haar klanten, is het noodzakelijk dat ook rekening wordt gehouden met hun opmerkingen! Want dat is wat de deelnemers verwachten. Als je als bedrijf niets doet met de mening van je klanten, dan zal ontevredenheid toenemen. Voor je een tevredenheidsonderzoek begint, moet je dus zeker zijn dat je over voldoende middelen en wilskracht beschikt om je bedrijf te verbeteren.

Tevreden klanten, een inspirerend voorbeeld

Sinds enkele jaren stelt Woningen Blavier de tevredenheid van haar klanten centraal

17/04/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?