Strengere epb-eisen voor nieuwbouw

Indien u in Vlaanderen een bouwaanvraag indient, moet u aan strengere eisen voor thermische isolatie en energieprestatie voldoen. Dat zijn de zogenoemde ‘EPB-eisen’. De nieuwe regelgeving die ingaat op 1 januari 2012 impliceert een aantal belangrijke wijzigingen aan de energieprestatieregelgeving en de keuringen van installaties.

Wat zijn EPB-eisen?

Sinds 1 januari 2006 is er een EPB-regelgeving van toepassing op nieuwbouw, renovatie en verbouwingswerken waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd. Deze eisen inzake ‘Energie Prestatie en Binnenklimaat’, kortweg EPB-eisen, zijn van toepassing op gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor het comfort van mensen.

EPB-eisen worden strenger

Vanaf 2012 mogen nieuwe woongebouwen een E-peil, of energieprestatie van de woning en de vaste installaties ervan, behalen van maximaal E70. Het E-peil wordt bepaald door verschillende factoren als de compactheid van de woning, de oriëntatie en zonnetoetreding, de thermische isolatie, de luchtdichtheid, de ventilatie, de verwarmings- en warmwaterinstallatie en de koelvoorziening. Ook het K-peil, of het maximaal peil van de globale warmte-isolatie van een gebouw, mag in 2012 maximaal K40 bedragen. Indien uw woning niet voldoet aan de gestelde eisen, kan de overheid u een boete opleggen.

 

22/12/2011

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?