Sleutel-op-de-deur van A tot Z: inplanting & fundering

De bouw van een huis doorloopt verschillende fases. In een voorgaand artikel hebben we alle verschillende stappen in het bouwproces van een sleutel-op-de-deur woning besproken. Nu gaan we dieper in op de inplanting en de fundering van de woning.

Sleutel-op-de-deur woningen

Je wil een eigen woning bouwen? Mooi plan! Maar weet je ook hoe de werken precies verlopen? Een optimale bouwconstructie begint bij een goede inplanting en goede funderingen.

Oriëntatie van het gebouw

Alles begint bij de inplanting van het gebouw op de bouwgrond, de hoeken worden uitgezet en de nodige hoogtepeilen worden aangeduid. De inplanting komt tot stand op basis van het plan van de architect en wordt gecontroleerd door de bevoegde overheden. Opdat de werken vlot zouden verlopen wordt de bouwplaats toegankelijk gemaakt.

Grondwerken

Vervolgens worden de grondwerken gerealiseerd, de aarde wordt uitgegraven en de grond rond het huis wordt genivelleerd met de grond die na de graafwerken werd opgeslagen. De sleuven en de kokers voor nutsvoorzieningen worden met een graafmachine uitgegraven.

Fundering

Als de grondwerken klaar zijn, worden de funderingen gelegd en komt er een stabiliteitsstudie. De bodemkarakteristieken moeten bevestigd worden door grondsonderingen. Eventuele bijkomende werken of aanpassingen worden uitgevoerd.

Ondergronds metselwerk

Het ondergronds metselwerk, de kruipkelder en de kelders worden gebouwd zoals aangegeven op het plan van de architect. Om na te gaan of de hoogte van het ondergronds metselwerk moet aangepast worden, wordt een bodemstudie uitgevoerd en worden de hoogtepeilen van de bouwgrond gecontroleerd.

Bescherming tegen vochtigheid

De funderingen worden vervolgens beschermd tegen opstijgend vocht met waterdichte polyethyleenfolie die wordt geplaatst op de volle dikte van de muren en op de aanzet van de spouwmuren. Alle funderingsmuren die in aanraking komen met de grond worden beschermd tegen vochtindringing en afhankelijk van de bodemkwaliteit kan er een draineersysteem worden geplaatst rondom het gebouw of de kelders.

Rioleringstelsel

De laatste stap voor de ruwbouw is het aanleggen van het rioleringstelsel volgens het rioleringsplan van de architect en de gangbare wetgeving. De aannemer kan dit plan altijd nog aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden. Het rioleringsysteem kan worden uitgebreid in functie van de stedenbouwkundige voorschriften met toepassingen als een septische put, een vetvanger, een mini-waterzuiveringsstation of een regenwaterput.

Voor meer informatie neem je best contact op met jouw sleutel-op-de-deur bouwbedrijf.

03/07/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?