Platte daken, een goed idee?

Of een dak nu plat of hellend is, zijn voornaamste functie is de woning en de bewoners beschermen tegen koude en slechte weersomstandigheden. Platte daken werden lang gemeden omdat de gebruikte materialen te wensen overlieten. De fabrikanten hebben ondertussen grote vooruitgang geboekt en stellen hoogwaardig dakwerk voor.

De slechte reputatie van platte daken

Platte daken hebben lang een slechte reputatie genoten. Men beschouwde deze platte dakconstructie onaangepast aan ons regenachtig klimaat omdat de materialen en de afdichtingstechnieken te wensen overlieten. Het is effectief zo dat een hellend dak veel minder kans heeft op condensatie, maar door innovatieve, technische vorderingen zijn er vandaag vernieuwende daken op de markt. Daarnaast werden platte daken ook niet altijd toegelaten door stedenbouw.

Vandaag de dag kiezen echter steeds meer mensen voor een plat dak en platte daken worden beschouwd als een teken van schoonheid en modernisme. Bovendien bieden ze meer mogelijkheden voor de kamers die zich vlak onder het dak bevinden.

Twee methodes

Platte daken kunnen volgens verschillende principes gebouwd worden. We lijsten er hier twee op. Ofwel werkt men met een houten roostering ofwel wordt het plat dak gerealiseerd met welfsels. De eerste is de goedkoopste methode, een plat dak op welfsels is dan weer stabieler (je kan er ook op lopen) en vermijd de ietwat slechtere akoestiek van een houten roostering.

Plat dak isoleren

Uit technisch oogpunt lijkt de keuze voor een hellend dak zeker beter om regenwater op te vangen. Platte daken zijn echter lichtjes afhellend (2 tot 15 graden), waardoor ook zij water kunnen opvangen.

Voor een plat dak op basis van een houten roostering, afhankelijk van de dakisolatie, bestaan er drie soorten daken:

  • Bij een warm plat dak plaatst men de isolatie tussen de dakstructuur en de afdichtingslaag. Omdat de afdichtingslaag zich bij een warm plat dak boven de isolatie bevindt, is deze gevoeliger aan klimaatsveranderingen. Daarom is de kwaliteit van het afdichtingsmateriaal cruciaal.
  • Bij een koud plat dak wordt er een open ruimte voorzien tussen de isolatie en de draagstructuur. Dit type plat dak is afgeraden want deze techniek heeft reeds veel condensatieproblemen tussen het dak en de dakisolatie veroorzaakt.
  • Bij een omgekeerd plat dak wordt de afdichtingslaag op de dakconstructie plat dak geplaatst, onder de isolatielaag. Hier moet dus de isolatielaag aan de klimaatswijzigingen weerstaan. De isolatielaag dient dus dik genoeg te zijn.

Voor een plat dak op basis van welfsels wordt de dakisolatie in praktijk aangebracht boven de welfsels, tussen de hellingsbeton en de waterdichting. Hierbij wordt dan meestal gebruik gemaakt van Polyurethaan (PUR) als isolatiemateriaal. In theorie kan de isolatie ook onder de welfsels aangebracht worden, maar dit wordt in de praktijk meestal afgeraden.

Welke isolatiematerialen?

Net zoals bij een hellend dak, kan de plafonneur hardschuimplaten, korrels of rotswol plaatsen als isolatie. Om condensatie tegen te gaan, zou een goede isolatie geen lucht mogen doorlaten. Daarom is het aangeraden om een deken van minerale wol met een naar binnen gekeerd dampscherm te gebruiken. Deze techniek vermijdt condensatie op de koude muur en is zeer doeltreffend. De glaswol wordt vastgemaakt aan het dakgebinte en is vochtwerend, rotvrij en onontvlambaar.

Stedenbouwkundige voorschriften

Er zijn echter nog altijd meer hellende daken dan platte daken. Het uitblijven van het succes is vooral te wijten aan stedenbouwkundige beperkingen. Elke gemeente mag eigen stedenbouwkundige voorschriften opleggen die men moet respecteren. Deze voorschriften beschrijven duidelijk de vorm die het dak mag aannemen, de helling, de materialen en de toegelaten kleuren van dakbedekking. Vandaag de dag is het normaal gezien geen probleem om in het Brussels Gewest of in Vlaanderen een plat dak te bouwen. In Wallonië zijn de zaken echter een stuk ingewikkelder. Een plat dak is hier enkel toegelaten onder bepaalde voorwaarden (bijhuis, garage, winkelcentrum …) of met een bepaalde vrijstelling.

Voor meer informatie kan je jouw richten tot de dienst stedenbouw van jouw gemeente. Als je een huis bouwen wil en als je kiest voor een sleutel-op-de-deur woning, zal jouw bouwfirma je hierover ook inlichten.

 

21/03/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?