Is een bouwvergunning verplicht voor het plaatsen van zonnepanelen?

Net zoals bij andere bouw- en constructiewerken, vragen velen onder ons zich af of een bouwvergunning verplicht is voor het plaatsen van zonnepanelen. Homeproved ging op onderzoek en stelde volgende zaken vast in de drie delen van ons land…

Zonnepanelen zijn nog steeds zeer populair. Niet alleen in het buitenland maar ook in België. Zo wordt er hier en daar, voorzichtig weliswaar, voorspeld dat vanaf 2014 de markt van zonnepanelen zich zal herstellen en vervolgens de groei zal inzetten om te pieken in 2017. Gelukkig is een bouwvergunning voor zonnepanelen dan ook niet verplicht. Hoewel er toch enkele uitzonderingen zijn…

Zonnepanelen plaatsen in Vlaanderen – Geen bouwvergunning nodig

In Vlaanderen ben je in de meeste gevallen vrijgesteld van een bouwvergunning wanneer je zonnepanelen (ook wel fotovoltaïsche panelen) wilt plaatsen. Er zijn daarentegen wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo mogen er onder andere geen zonnepanelen geplaatst worden op beschermde gebouwen, mogen de zonnepalen de scheidingsgrens tussen woningen niet overschrijden en moeten ze geïntegreerd worden in de dakstructuur.

In Vlaanderen worden de volgende voorwaarden opgelegd voor het plaatsen van zonnepanelen zonder bouwvergunning:

  • Op een plat dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt.
  • Op een hellend dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld als ze geïntegreerd worden in het hellend dakvlak: op de dakbedekking of ter vervanging ervan.

Let op: de plaatsing mag niet strijdig zijn met de voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of een verkavelingsvergunning.

Bron: Vlaanderen.be

Zonnepanelen in het Brussels Gewest

Na wat onderzoek blijkt een stedenbouwkundige vergunning in het Brusselse Gewest wel degelijk vereist al zijn er wel enkele vrijstellingen. Zo is er geen vergunning vereist wanneer:

  • de panelen niet vanaf de openbare ruimte zichtbaar zijn
  • of wanneer ze, als ze wel zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte, ingewerkt zijn of evenwijdig aan dit vlak op het dak zijn bevestigd, zonder daarbij meer dan 30cm. uit te springen of de grenzen van het dak te overschrijden. Dit geldt uiteraard voor hellende daken.

De vrijstelling is bovendien enkel mogelijk wanneer de werken niet afwijken van de GSV of van een eventuele GemSV, BBP of verkavelingsvergunning. Ook bij een beschermd goed of goed dat op de bewaarlijst geplaatst is, is een vergunning verplicht.

Bron: Brussels Gewest

Zonnepanelen plaatsen in Wallonië

Ten slotte is ook in Wallonië een stedenbouwkundige vergunning niet verplicht. Net als in Vlaanderen en het Brussels Gewest, legt de Waalse overheid wel enkele voorwaarden op:

  • De zonnepalen moeten vastgemaakt worden op of geïntegreerd worden in het dak
  • De zonnepanelen mogen de grens van het gebouw waarop ze geïnstalleerd zijn niet overschrijden. Wanneer het gaat over hellende zonnepanelen op een plat dak, is een vergunning niet vereist.

Om steeds op veilig te spelen, neemt u best contact op met uw gemeente. Zij kunnen u perfect vertellen voor welke bouw- of constructiewerken u al dan niet een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt.

20/01/2014

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?