Interessante bouwpremies voor 2013

In 2012 besliste de federale regering om heel wat mogelijkheden om energiebesparende maatregelen fiscaal in mindering te brengen af te schaffen. Deze beslissing werd gecompenseerd door de gewesten, die nieuwe premies in het leven riepen. Welke bouwpremies zijn interessant voor wie in 2013 een woning wil bouwen

Bouwpremies in het Brussels Gewest

Goed nieuws! In juli 2012 werden de Brusselse premies fors opgetrokken. Deze verhoging van de premies wordt verdergezet in 2013. Welke bedragen zullen kandidaat-bouwers kunnen recupereren?

  • Isolatie van buitenmuren : 80 euro per vierkante meter
  • Superisolerende beglazing: 40 euro per vierkante meter
  • Efficiënte verwarming: 1.200 euro
  • Warmtepomp: 4.250 euro
  • Zonneboiler (per wooneenheid) : 2.500 euro

Evelyne Huytebroeck, Brussels Ecolo-minister voor milieu en energie bevestigt dat sommige isolatiepremies zullen stijgen in 2013.

Wat is dus nieuw in Brussel in 2013?

  • Bij renovatie wordt de premie voor passief- of lage-energiebouw verhoogd met 30 euro per vierkante meter.
  • Een nieuwe premie ‘volledige renovatie verwarmingsinstallatie’ werd ingevoerd. Deze premie is een bonus van 20% ten opzichte van gecumuleerde individuele premies als je de renovatie van een nieuwe verwarmingsketel, een thermische regeling, een circulator met veranderlijke snelheid en een kwaliteitswarmtekrachtkoppeling combineert.
  • Administratieve vereenvoudiging : je krijgt automatisch een bonus van 10% voor energiepremies als het gebouw in een Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en Renovatie gelegen is.
  • De rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming of een leefloon, beschermde afnemers en aanvragers van een Brusselse Groene Lening behoren automatisch tot de lage-inkomenscategorie, en kunnen genieten van een maximum bedrag aan energiepremies.

Bouwpremies 2013 in Vlaanderen

Vanaf 2013 zal Vlaanderen premies bieden om duurzaam bouwen te promoten. Deze premies bestaan vooral uit een grotere korting op de roerende voorheffing. Als je een woning hebt met een energiepeil van 50, zal je genieten van 50% korting op je roerende voorheffing. Ook in Vlaanderen moet de aannemer niet langer geregistreerd zijn om in aanmerking te komen voor een renovatiepremie.

En in Wallonië ?

Het Waalse energieportaal heeft energiepremies aangekondigd (renovatiepremies en een premie voor dubbele beglazing) voor 2013. Deze premies bestonden reeds in 2012, maar zijn niet makkelijk te verkrijgen omdat je aan heel wat voorwaarden moet voldoen. Zo moet je vanaf 1 januari 2013 geen geregistreerde aannemer meer inhuren om recht te hebben op renovatiepremies. Ook wat betreft de premie voor dubbele beglazing kan je genieten van een toeslag onafhankelijk van het schrijnwerk dat je kiest.

 

08/01/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?