Hoe gaat de oplevering van een sleutel-op-de-deurwoning in zijn werk?

De grote dag is daar: je woning is klaar en wordt opgeleverd! Zowel voor jou als de aannemer is dit een belangrijk moment, want na de oplevering zijn eventuele mankementen in veel gevallen voor rekening van de eigenaar – en niet meer voor de aannemer. Tenzij je sleutel-op-de-deur bouwt, want dan geniet je tien jaar een uitgebreide juridische en financiële bescherming.

Wat zegt de wet Breyne over de oplevering van een sleutel-op-de-deurwoning?

Sleutel-op-de-deurfirma’s moeten zich houden aan de wet Breyne. Dat is een reeks voorschriften die in het leven is geroepen om bouwheren te beschermen. In verband met de oplevering van een sleutel-op-de-deurwoning zegt de wet het volgende:

“De oplevering gebeurt verplicht in twee fasen: een voorlopige en een definitieve, waar minimum een jaar tussen moet liggen.”

De voorlopige oplevering van een sleutel-op-de-deurwoning

Bij de voorlopige oplevering komt een werfleider of andere verantwoordelijke van de sleutel-op-de-deurfirma ter plaatse. Er gebeurt een rondgang door en rond de woning zodat alle zichtbare gebreken genoteerd kunnen worden. Het gaat hier om kleine onvolkomenheden of kleine afwerkingsposten die nog niet uitgevoerd werden, denk aan een baksteen die loszit, de afregeling van het schrijnwerk, … Alle punten worden zo snel mogelijk door de sleutel-op-de-deurfirma in orde gebracht, meestal binnen de maand na de voorlopige oplevering.

De definitieve oplevering: herstellen van ‘verborgen gebreken’

Minstens een jaar na de voorlopige oplevering gebeurt de definitieve oplevering. In de periode tussen deze twee data heeft de bouwheer de tijd om eventuele ‘verborgen gebreken’ te ontdekken. Het kan dan gaan om vochtplekken, maar eveneens om een stopcontact dat niet werkt. De periode van een jaar is belangrijk omdat de bouwheer op die manier de kans krijgt om de woning in elk van de vier seizoenen te ‘beleven’. Maar ook na de voorlopige oplevering blijft de eigenaar grotendeels beschermd, dankzij de wet Breyne.

“De verkoper is niet alleen aansprakelijk wegens verborgen gebreken, ook de tienjarige aansprakelijkheid voor zware, zelfs zichtbare gebreken, rust op hem.”

Uitgebreide bescherming alleen voor sleutel-op-de-deurprojecten

Na de definitieve oplevering blijft de sleutel-op-de-deurfirma dus aansprakelijk voor de stabiliteit van de woning, en dit gedurende tien jaar na de voorlopige oplevering. Deze verregaande juridische en financiële bescherming geldt exclusief voor sleutel-op-de-deurwoningen en dus niet voor traditionele bouwprojecten waarbij met meerdere aannemers wordt gewerkt.

09/07/2014

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?