Het bodemonderzoek: hoe gaat het in zijn werk?

Als je gaat bouwen of verbouwen is het vandaag de dag vereist om een bodemonderzoek te laten uitvoeren voor je met de funderingen begint. Zo weet je dat de bodem stabiel is en welk soort funderingen je moet kiezen. Daarnaast bestaan er milieusonderingen die de verontreiniging van de bodem kunnen meten.

Sonderingen: waarom?

De hedendaagse bouwnormen worden steeds strenger. Tegelijkertijd wordt er ook vaker gebouwd op gronden met een beperkt draagvermogen. Daarom is het noodzakelijk dat er voldoende informatie voorhanden is over de samenstelling en de weerstand van de bodem. Op die manier vermijd je gescheurde gevels, verzakte funderingen en andere bouwgebreken in een latere fase.

Hoe gaat het in zijn werk?

Om een sondering uit te voeren, wordt er eerst een inschatting gemaakt van het terrein. Hierbij wordt rekening gehouden met de inplanting van het toekomstige gebouw. Dan komt er een sondeerwagen langs. Dit rupsvoertuig is uitgerust met een hydraulische pers die de sondeerstaven verticaal in de grond drukt. De krachten die nodig zijn om deze staven in de grond te drukken, worden geregistreerd. Met deze meetgegevens kan informatie over de grondsoort afgeleid worden, meerbepaald over de samenstelling van de bodem, het draagvermogen van de grond op elke diepte, het grondwaterpeil, het type fundering en en de te verwachten zettingen. Zo kan tenslotte de juiste funderingswijze bepaald worden. Ook de inplanting van de woning kan eventueel op basis van dit rapport bepaald worden.

Vanderkeulen diepsonderingen

Op zoek naar een bedrijf dat dieptesonderingen uitvoert? Onder het motto ‘bouwen op vertrouwd advies’ voert het bedrijf Vanderkeulen sonderingen uit Brugge en Ternat al vijftien jaar lang grondsonderingen uit. Ook gespecialiseerde bouwbedrijven doen regelmatig beroep op de vakkundige diensten van dit bedrijf.

 

17/10/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?