De grondsondering: wat, waarom en wanneer?

grondonderzoek grondsondering - woning bouwen

Na lang zoeken heb je eindelijk de perfecte bouwgrond gevonden: een goede ligging, dicht bij het werk en de school van de kinderen en met een aantrekkelijke prijs. Vooraleer je een handtekening zet, moet je goed op de hoogte zijn van de kwaliteit van de bouwgrond. Een grondsondering kan je zo heel wat miserie en kosten besparen. Maar wat is zo’n sondering en waarom laat je er best één uitvoeren? Wij gingen op onderzoek.

Stabiliteit en draagkracht

Een grondsondering heeft twee belangrijke redenen: de stabiliteit en de draagkracht van je grond bepalen. Deze gegevens vormen immers de basis voor solide funderingen. Een slechte kwaliteit kan snel tot een verhoogde investering voor de fundering leiden. Voer je geen sondering uit en blijkt de grond niet voldoende draagkracht te hebben? Dan kan je huis na verloop van tijd wegzakken. Dit brengt niet alleen een hoop kopzorgen met zich mee maar ook een grote investering en complexe werken. Een grondsondering en stabiliteitsstudie maken het voor de architect mogelijk om de juiste beslissingen te maken wat betreft de fundering, de kelder en de vloerplaat. In geval van slechte grond, kan de architect je aanraden op zoek te gaan naar een andere grond.

Niet verplicht, maar…

Hoewel het niet verplicht is, zal een goede bouwpartner je steeds aanraden om een grondsondering te laten uitvoeren. De sondering brengt weliswaar een investering met zich mee. Die investering weegt echter niet op tegen de extra kosten die je zal moeten maken als na het bouwen blijkt dat je woning onvoldoende gefundeerd is. Ook wanneer je met een architect in zee gaat, zal hij je aanraden om een grondsondering te laten uitvoeren. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid bij architecten bepaalt immers dat de architect zich voldoende moet inlichten over de toestand van een bouwgrond.

Verschillende types van sonderingen

Hoe gaat zo’n grondsondering nu in z’n werk? Een speciale machine op rupsbanden duwt staven in de grond waarna berekend wordt hoeveel kracht hiervoor nodig is. Aan de hand van die berekening kan ook nagegaan worden wat het draagvermogen van de grond is. Des te meer kracht nodig is om de staaf in de grond te duwen, des te meer draagkracht de grond heeft. Op basis van het draagvermogen kan men dan berekenen welke fundering vereist is.

Voor een particuliere woning hanteert men een drukkracht van 10 ton. Telt het gebouw echter meer dan twee bouwlagen, denk aan appartementen, dan wordt er een drukkracht van 20 ton gehanteerd. De drukkracht is ook bepalend voor de prijs. Bovendien kunnen er op verschillende plaatsen proeven uitgevoerd worden om na te gaan waar de grond het meeste draagkracht heeft binnen een perceel.

Wat kost een grondsondering?

De prijs van een sondering is afhankelijk van diverse factoren zoals het aantal proeven en de drukkracht van de sonderingen. Voor drie proeven met een drukkracht van 10 ton moet je rekenen op ongeveer 500 euro incl. BTW.

Wat als het onderzoek niet uitgevoerd kan worden?

In sommige gevallen is het niet mogelijk om een grondsondering uit te voeren. Als het perceel nog bebouwd is of niet toegankelijk is door bijvoorbeeld begroeiing. In dat geval kan een grondig buurtonderzoek je belangrijke info opleveren. Drassige gebieden in de buurt zijn alvast een slecht teken en ook barsten of scheuren in nabijgelegen huizen kunnen op een slechte grond wijzen.

23/09/2015

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?