Globaal attest voor verkoop woning in de maak?

Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) onderzoekt of één globaal attest voor nieuwbouwwoningen mogelijk is. Vandaag moeten bouwheren een hele resem aan attesten voorleggen. In de bouwsector wordt alvast enthousiast gereageerd. Als het globale attest er komt zou dat voor bouwheren én overheid alvast een serieuze administratieve vereenvoudiging betekenen.

Naar één attest voor nieuwbouwwoningen

Wie vandaag een woning verkoopt, moet een hele resem attesten voorleggen. Schauvliege wil dat aantal voor nieuwbouwwoningen inperken om de administratieve last en de kosten te beperken, zowel voor de verkoper als voor de overheid. In een ideaal scenario is er voor nieuwbouwwoningen in de toekomst nog slechts één attest nodig dat alle bestaande attesten vervangt. Details over de timing van het onderzoek zijn er voorlopig niet.

Overzichten attesten bij verkoop woning

Welke attesten moet je vandaag dan kunnen voorleggen als je je woning verkoopt? Een overzicht:

  • Keuringsattest van de elektrische installatie: attest dat aangeeft of de elektrische installatie aan de normen voldoet. Mag zowel positief als negatief zijn.
  • Bodemattest: geeft aan of een grond bij verkoop al dan niet verontreinigd is. Aanvragen bij OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.
  • Energieprestatiecertificaat: de energiescore geeft de energiezuinigheid van de woning aan.
  • Informatie over de overstromingsgevoeligheid van het vastgoed: verplicht in de verkoopsadvertentie en verkoopsakte.
  • Postinterventiedossier: bevat de technische gegevens over de structuren van het gebouw en welke materialen gebruikt zijn.
  • Stedenbouwkundig uittreksel: niet verplicht, maar door de notaris best aan te vragen bij de gemeente.

Afspraken met Vlaamse en federale regering

Als blijkt dat zo’n globaal attest mogelijk is, wil Schauvliege daarover afspraken maken in de Vlaamse en federale regering. Daarna is een aanpassing van de wetgeving nodig. Daardoor zouden de administratieve rompslomp en de kosten aanzienlijk verminderen. Afwachten dus of de wet er ook effectief komt.

26/11/2014

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?