Drie soorten spouwmuren

Noord-Europese landen zoals België maken meestal gebouwen met spouwmuren. De reden? De dubbele wand van een spouwmuur zorgt voor een betere afdichting van de buitenmuur en laat toe deze optimaal te isoleren.

De functie van een spouwmuur

Een spouwmuur verhindert dat de draagmuur van een gebouw regenwater absorbeert. Als de spouwmuur juist opgebouwd is, zal zijn dubbele wand de afdichting van de muur verzekeren.

De opbouw van spouwmuren

Een spouwmuur bestaat uit:

 • Metselwerk. Dit bepaalt niet alleen het uitzicht van de buitenmuur, maar beschermt de muur ook tegen slechte weersomstandigheden. De functie van deze wand is het regenwater absorberen zodat de draagmuur dit niet kan opnemen.
 • Een holte of spouw. Deze zorgt dat het regenwater dat door de buitenmuur is gedrongen de dragende binnenmuur niet bereikt. In deze holte kan een isolatielaag worden aangebracht. Deze spouw zorgt eventueel ook voor ventilatie in de spouwmuur.
 • Een dragende binnenmuur die meestal deel uitmaakt van de essentiële structuur van de woning.
 • Een extra laag, of lagen, aan de binnenzijde van de woning zoals de bepleistering die een rol speelt in de luchtdichtheid van de woning.

Soorten spouwmuren: isolatie

Er bestaan drie soorten spouwmuren:

 • De niet geïsoleerde spouwmuur: deze komt in nieuwbouw quasi niet meer voor, maar is nog frequent aanwezig in oudere, bestaande woningen.
 • De geïsoleerde spouwmuur : tijdens het bouwen plaatst men isolatiemateriaal dunner dan de spouw in de spouwmuur. Zo blijft er een luchtlaag tussen de buitenmuur en de spouwisolatie. Dit is het meest courante type spouwmuur bij de hedendaagse nieuwbouw.
 • De volledig geïsoleerde spouwmuur. Hierbij wordt de spouw volledig opgevuld met isolatiemateriaal. Dit komt frequent voor bij renovatiewerken om een niet geïsoleerde spouwmuur te isoleren, maar komt in nieuwbouw evenzeer voor, bijvoorbeeld in het geval van een gemeenschappelijke muur bij aanpalende woningen.

Bij de eerste twee types spouwmuren kan de spouw geventileerd worden. De isolatie wordt tegen de dragende muur geplaatst om de geventileerde holle ruimte achter de baksteen te behouden zodat er een luchtspouw ontstaat. Deze luchtspouw wordt verlucht door staande voegen in de baksteenwand open te laten en zo krijg je dus spouwventilatie.

Voordelen van een spouwmuur

 • Een goed geïsoleerde spouwmuur combineert een luchtdichtheid en een waterdichtheid afgestemd op ons klimaat.
 • Bij een spouwmuur kan de dragende binnenmuur met betonblokken gebouwd worden en deze zijn goedkoper dan bakstenen.
 • De betonblokken voor een spouwmuur kan je sneller plaatsen dan bakstenen.
 • Wanneer je een bestaande spouwmuur isoleert blijft het isolatiemateriaal beschermd en de warmtecapaciteit van de binnenmuur behouden.
16/05/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?