Bouwbudget en energieprestatie

Volgens een recente studie van bouwonderneming Woningen Blavier, daalt het succes van groene energie niet, maar de vereisten voor energieprestatie oefenen wel een niet te onderschatten druk uit op het bouwbudget van kandidaat bouwers, zowel in Vlaanderen als Wallonië.

Energieprestatie

De laatste jaren zijn de investeringen in energiezuinig en ecologisch bouwen spectaculair toegenomen. Een huis bouwen of verbouwen zonder rekening te houden met het energieverbruik is vandaag ondenkbaar geworden. Nieuwe eisen worden bovendien bij wet opgelegd, met als doel het energieverbruik op een consequente manier te doen afnemen. De energieregelgeving wordt dus strenger:

  • Verlaging van het maximaal K-peil naar 40.
  • Verlaging van het E-peil van 100 naar 80 in Wallonië en van 80 naar 70 in Vlaanderen.
  • Strengere isolatiewaarden voor individuele muren.
  • Toepassing van bepaalde ventilatie normen.
  • Strenge procedures voor EPB verslaggeving.
  • Afstraffing van koudebruggen in de EPB verslaggeving (in Vlaanderen en Brussel, binnenkort ook in Wallonië) en het energieprestatiecertificaat

Impact van de energienormen op het bouwen

Energie besparen is een huidige trend. De inspanningen van de overheid om energiezuinig wonen te stimuleren kunnen dan ook op veel bijval rekenen. Het succes van energiesparen neemt ook niet af! 62% van de kandidaat bouwers die ondervraagd werden door Woningen Blavier verklaart dat ze vandaag de dag ecologisch en energiezuinig bouwen.

Deze strengere energie regelgeving heeft natuurlijk wel een positief effect op lange termijn, zowel op ecologisch als financieel vlak, gezien het de maandelijkse energiefactuur aanzienlijk verlaagt. Daartegenover staat dat het benodigde bouwbudget van kandidaat bouwers naar omhoog gaat, zodat we kunnen stellen dat op een bouwproject vandaag al snel een 10.000 tot 20.000 euro meer geinvesteerd wordt in energie maatregelen dan pakweg een jaar of 4-5 geleden.

Informatie rond energieprestatie

De kandidaat bouwers die meer informatie wensen, vinden deze niet altijd gemakkelijk terug. Om mensen met bouwplannen beter te ondersteunen en te helpen om de energieprestatie van hun bouwproject te optimaliseren, pleit Woningen Blavier voor eenvoudige en coherente steunmaatregelen van de overheid die niet alleen rekening houden met de sociale achtergrond van de kandidaat bouwer, maar ook met de energieprestatie van de woning. Bovendien is er een duidelijke rol weggelegd voor de sector zelf om kandidaat bouwers voldoende en duidelijk te informeren.

07/03/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?